Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Politik // EU-parlamentsvalen

EU-parlamentsvalen

Senast uppdaterad 2019-06-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Valdeltagandet vid valet till EU-parlamentet 2019

     

Kommun/Region

Procent röstande

 

Falkenberg

54,3

 

Halmstad

53,5

 

Hylte

52,1

 

Kungsbacka

62,1

 

Laholm

53,8

 

Varberg

58,6

 

Hallands län

56,8

 

Riket

55,3

 
     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 2019

     

Parti

Procent av rösterna

Hallands län

Riket

Moderaterna

20,5

16,8

Centerpartiet

12,2

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

3,8

4,1

Kristdemokraterna

9,7

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

21,4

23,5

Vänsterpartiet

4,0

6,8

Miljöpartiet de gröna

9,7

11,5

Sverigedemokraterna

16,8

15,3

Feministiskt initiativ

0,5

0,8

Piratpartiet

0,4

0,6

Övriga partier

1,1

1,1

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1998-2019

                     

Kommun/Region

Procent röstande

         

1999

2004

2009

2014

2019

         

Falkenberg

42,5

39,2

45,4

50,2

54,3

         

Halmstad

39,2

37,4

46,7

50,2

53,5

         

Hylte

36,2

33,8

39,9

45,4

52,1

         

Kungsbacka

43,9

41,6

48,9

53,6

62,1

         

Laholm

35,9

34,2

42,2

46,0

53,8

         

Varberg

41,1

40,2

47,6

51,4

58,6

         

Hallands län

40,7

38,8

46,6

50,8

56,8

         

Riket

38,8

37,9

45,5

51,1

55,3

         
                     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Parti

Procent av rösterna

Hallands län

Riket

1999

2004

2009

2014

2019

1999

2004

2009

2014

2019

Moderaterna

22,8

20,1

22,9

16,4

20,5

20,7

18,3

18,8

13,7

16,8

Centerpartiet

9,8

10,2

7,9

9,2

12,2

6,0

6,3

5,5

6,5

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

13,1

10,4

14,0

10,9

3,8

13,9

9,9

13,6

9,9

4,1

Kristdemokraterna

7,8

4,5

4,5

5,8

9,7

7,6

5,7

4,7

5,9

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

23,4

23,4

23,7

22,5

21,4

26,0

24,6

24,4

24,2

23,5

Vänsterpartiet

12,3

9,2

3,8

4,3

4,0

15,8

12,8

5,7

6,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

10,5

5,0

9,4

14,4

9,7

9,5

6,0

11,0

15,4

11,5

Junilistan

-

15,5

2,7

-

-

-

14,5

3,6

-

-

Sverigedemokraterna

-

0,9

3,4

10,4

16,8

-

1,1

3,3

9,7

15,3

Feministiskt initiativ

-

-

1,3

3,6

0,5

-

-

2,2

5,5

0,8

Piratpartiet

-

-

6,3

1,8

0,4

-

-

7,1

2,2

0,6

Övriga partier

0,3

0,8

0,1

0,7

1,1

0,5

1,1

0,2

0,7

1,1

Källa: Valmyndigheten

 

Utveckling av valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019. Index år 1999=100

           

Kommun/Region

Procent röstande

1999

2004

2009

2014

2019

Falkenberg

100

92

107

118

128

Halmstad

100

96

119

128

137

Hylte

100

93

110

125

144

Kungsbacka

100

95

111

122

141

Laholm

100

95

118

128

150

Varberg

100

98

116

125

143

Hallands län

100

95

115

125

139

Riket

100

98

117

132

142

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta