Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Flerbostadshus fördelat efter …

Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2021-09-15
Förklaring
Energistatistik för flerbostadshus syftar till att beskriva ytor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus i fastigheter som ägs av stat, landsting eller kommun, enskilda fysiska eller juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus fördelat efter energikälla/energibärare 2021, GWh

                   

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

9

7 867

729

..

..

8 609

Uppsala län

1 064

72

1 136

Södermanlands län

821

63

..

..

897

Östergötlands län

28

1 166

109

1 303

Jönköpings län

26

670

63

16

775

Kronobergs län

352

22

374

Kalmar län

517

31

..

554

Gotlands län

76

..

77

Blekinge län

345

6

351

Skåne län

..

3 601

350

126

..

..

30

4 124

Hallands län

..

346

62

47

464

Västra Götalands län

21

3 716

376

..

50

..

4 171

Värmlands län

..

466

59

..

533

Örebro län

941

34

975

Västmanlands län

..

706

31

741

Dalarnas län

..

566

58

631

Gävleborgs län

608

39

..

..

655

Västernorrlands län

..

660

55

..

721

Jämtlands län

..

364

15

..

385

Västerbottens län

..

560

31

..

602

Norrbottens län

..

612

27

643

Riket

128

26 022

2 233

198

..

9

100

32

28 721

                   

Region

Andelar (procent)

Olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

0,1

91,4

8,5

..

..

100

Uppsala län

93,7

6,3

100

Södermanlands län

91,5

7,0

..

..

100

Östergötlands län

2,1

89,5

8,4

100

Jönköpings län

3,4

86,5

8,1

2,1

100

Kronobergs län

94,1

5,9

100

Kalmar län

93,3

5,6

..

100

Gotlands län

98,7

..

100

Blekinge län

98,3

1,7

100

Skåne län

..

87,3

8,5

3,1

..

..

0,7

100

Hallands län

..

74,6

13,4

10,1

100

Västra Götalands län

0,5

89,1

9,0

..

1,2

..

100

Värmlands län

..

87,4

11,1

..

100

Örebro län

96,5

3,5

100

Västmanlands län

..

95,3

4,2

100

Dalarnas län

..

89,7

9,2

100

Gävleborgs län

92,8

6,0

..

..

100

Västernorrlands län

..

91,5

7,6

..

100

Jämtlands län

..

94,5

3,9

..

100

Västerbottens län

..

93,0

5,1

..

100

Norrbottens län

..

95,2

4,2

100

Riket

0,4

90,6

7,8

0,7

..

0,0

0,3

0,1

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten