Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Elförbrukning i bostäder

Elförbrukning i bostäder

Senast uppdaterad 2022-10-28
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning i bostäder 2021, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 6 671 2 415 139 2,8
Uppsala län 1 105 395 026 2,8
Södermanlands län 955 301 801 3,2
Östergötlands län 1 300 469 704 2,8
Jönköpings län 1 272 367 064 3,5
Kronobergs län 613 203 340 3,0
Kalmar län 862 247 175 3,5
Gotlands län 239 61 001 3,9
Blekinge län 623 158 937 3,9
Skåne län 4 308 1 402 425 3,1
Hallands län 1 378 340 243 4,1
Västra Götalands län 5 751 1 744 859 3,3
Värmlands län 1 243 283 196 4,4
Örebro län 1 106 306 792 3,6
Västmanlands län 796 278 967 2,9
Dalarnas län 1 358 288 387 4,7
Gävleborgs län 1 188 287 767 4,1
Västernorrlands län 1 040 244 193 4,3
Jämtlands län 573 132 054 4,3
Västerbottens län 1 154 274 563 4,2
Norrbottens län 1 101 249 693 4,4
Riket 34 633 10 452 326 3,3
Elförbrukning i bostäder 2011-2021, MWh per invånare

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,8
Uppsala län 2,9 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7 2,8 2,2 2,8
Södermanlands län 3,5 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0 3,2
Östergötlands län 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,1 2,8
Jönköpings län 3,5 3,6 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,2 3,2 3,5
Kronobergs län 3,0 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 3,0
Kalmar län 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3 3,1 3,2 3,5
Gotlands län 3,6 3,6 4,9 3,0 .. 2,8 3,4 2,6 3,5 3,3 3,9
Blekinge län 3,4 4,0 4,0 3,5 3,2 3,8 3,6 3,8 .. 3,6 3,9
Skåne län 3,2 3,3 3,2 2,9 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 3,1
Hallands län 4,0 4,1 4,0 3,7 3,9 3,2 3,9 3,7 3,7 3,7 4,1
Västra Götalands län 3,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3
Värmlands län 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 .. .. 4,0 3,8 4,4
Örebro län 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3 3,2 3,6
Västmanlands län 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,2 2,7 2,7 2,7 2,6 2,9
Dalarnas län 4,0 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,5 4,3 4,3 4,2 4,7
Gävleborgs län 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6 4,1
Västernorrlands län 3,9 4,2 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2 4,2 3,9 4,3
Jämtlands län 3,9 4,2 4,0 3,8 .. 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 4,3
Västerbottens län 4,1 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2 .. .. .. 3,9 4,2
Norrbottens län 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6 4,4 4,4 4,1 4,4
Riket 3,3 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2 .. 3,2 3,1 3,0 3,3
Utveckling av elförbrukningen i bostäder 2011-2021 per invånare. Index år 2011=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 100 97 90 90 90 86 90 90 86 97
Uppsala län 100 110 103 100 103 103 103 93 97 76 97
Södermanlands län 100 106 97 91 91 91 94 89 91 86 91
Östergötlands län 100 104 104 96 96 100 96 96 93 75 100
Jönköpings län 100 103 97 91 97 97 100 97 91 91 100
Kronobergs län 100 103 103 93 93 97 97 97 93 93 100
Kalmar län 100 100 100 94 94 94 91 100 94 97 106
Gotlands län 100 100 136 83 .. 78 94 72 97 92 108
Blekinge län 100 118 118 103 94 112 106 112 .. 106 115
Skåne län 100 103 100 91 94 97 97 94 91 91 97
Hallands län 100 103 100 93 98 80 98 93 93 93 103
Västra Götalands län 100 103 100 94 100 103 100 100 100 97 106
Värmlands län 100 103 106 97 97 103 .. .. 111 106 122
Örebro län 100 103 103 97 97 103 97 100 97 94 106
Västmanlands län 100 107 100 100 96 81 100 100 100 96 107
Dalarnas län 100 108 105 100 103 105 113 108 108 105 118
Gävleborgs län 100 103 103 97 100 103 109 112 112 106 121
Västernorrlands län 100 108 105 100 103 105 103 108 108 100 110
Jämtlands län 100 108 103 97 .. 108 108 108 105 100 110
Västerbottens län 100 105 100 95 98 102 .. .. .. 95 102
Norrbottens län 100 105 100 100 100 110 110 105 105 98 105
Riket 100 103 100 94 94 97 .. 97 94 91 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta