Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Flerbostadshus fördelat efter …

Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2020-10-19
Förklaring
Energistatistik för flerbostadshus syftar till att beskriva ytor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus i fastigheter som ägs av stat, landsting eller kommun, enskilda fysiska eller juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus fördelat efterenergikälla/energibärare 2019, GWh

                   

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

10

7 817

719

..

..

8 549

Uppsala län

1 051

73

1 124

Södermanlands län

830

59

..

..

902

Östergötlands län

29

1 171

109

1 310

Jönköpings län

27

673

65

16

780

Kronobergs län

350

22

373

Kalmar län

533

32

..

570

Gotlands län

78

..

79

Blekinge län

346

6

352

Skåne län

..

3 625

345

129

..

..

31

4 144

Hallands län

..

341

60

47

457

Västra Götalands län

22

3 726

372

..

51

..

4 178

Värmlands län

..

469

59

..

536

Örebro län

951

32

983

Västmanlands län

..

708

28

741

Dalarnas län

..

575

58

642

Gävleborgs län

609

39

..

..

658

Västernorrlands län

..

668

56

..

731

Jämtlands län

..

359

15

..

380

Västerbottens län

..

548

31

..

590

Norrbottens län

..

614

27

646

Riket

132

26 040

2 210

200

..

9

98

33

28 724

                   

Region

Andelar (procent)

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

0,1

91,4

8,4

..

..

100

Uppsala län

93,5

6,5

100

Södermanlands län

92,0

6,5

..

..

100

Östergötlands län

2,2

89,4

8,3

100

Jönköpings län

3,5

86,3

8,3

2,1

100

Kronobergs län

93,8

5,9

100

Kalmar län

93,4

5,6

..

100

Gotlands län

98,7

..

100

Blekinge län

98,3

1,7

100

Skåne län

..

87,5

8,3

3,1

..

..

0,7

100

Hallands län

..

74,6

13,1

10,3

100

Västra Götalands län

0,5

89,2

8,9

..

1,2

..

100

Värmlands län

..

87,5

11,0

..

100

Örebro län

96,7

3,3

100

Västmanlands län

..

95,5

3,8

100

Dalarnas län

..

89,6

9,0

100

Gävleborgs län

92,6

5,9

..

..

100

Västernorrlands län

..

91,4

7,7

..

100

Jämtlands län

..

94,5

4,0

..

100

Västerbottens län

..

92,9

5,3

..

100

Norrbottens län

..

95,0

4,2

100

Riket

0,5

90,7

7,7

0,7

..

0,0

0,3

0,1

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten