Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Vindkraft

Vindkraft

Senast uppdaterad 2024-04-19
Förklaring

Statistiken bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantier.

PDF
Diagram nuläge
Vindkraftproduktion 2023

Region Antal verk Installerad effekt MW Elproduktion, GWh Elproduktion per verk, GWh
Stockholms län 26 61 150 5,8
Uppsala län 10 11 29 2,9
Södermanlands län 14 28 14 1,0
Östergötlands län 159 293 478 3,0
Jönköpings län 182 508 1 309 7,2
Kronobergs län 124 548 1 086 8,8
Kalmar län 252 608 1 542 6,1
Gotlands län 129 179 436 3,4
Blekinge län 54 81 156 2,9
Skåne län 425 635 1 561 3,7
Hallands län 270 515 1 143 4,2
Västra Götalands län 636 1 348 2 597 4,1
Värmlands län 133 502 1 049 7,9
Örebro län 103 268 634 6,2
Västmanlands län 2 0 0 0,0
Dalarnas län 235 732 1 604 6,8
Gävleborgs län 341 1 278 2 672 7,8
Västernorrlands län 749 2 983 6 291 8,4
Jämtlands län 487 1 642 3 448 7,1
Västerbottens län 514 1 544 3 570 6,9
Norrbottens län 652 2 459 4 305 6,6
Riket 5 497 16 223 34 074 6,2
Vindkraft. Elproduktion GWh, 2013-2023.

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 11 61 180 162 165 148 164 182 159 164 150
Uppsala län 33 28 35 32 31 30 31 33 32 29 29
Södermanlands län 9 13 16 14 14 12 14 15 13 13 14
Östergötlands län 360 384 481 403 432 366 427 467 383 397 478
Jönköpings län 530 662 828 686 803 715 893 1 072 954 1 117 1 309
Kronobergs län 11 14 20 16 17 15 17 19 128 545 1 086
Kalmar län 658 809 1 017 1 071 1 093 923 1 057 1 128 1 110 1 485 1 542
Gotlands län 382 417 485 430 457 374 487 522 448 431 436
Blekinge län 148 158 187 149 166 142 163 168 141 141 156
Skåne län 1 126 1 324 1 507 1 407 1 708 1 427 1 629 1 729 1 427 1 504 1 561
Hallands län 654 948 1 156 1 036 1 290 1 112 1 198 1 304 1 043 1 131 1 143
Västra Götalands län 1 548 1 719 2 269 1 932 2 078 2 043 2 352 2 648 2 220 2 451 2 597
Värmlands län 84 119 315 396 510 453 494 793 977 997 1 049
Örebro län 99 118 199 170 184 174 403 699 661 686 634
Västmanlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalarnas län 623 606 942 832 831 735 1 130 1 493 1 521 1 726 1 604
Gävleborgs län 840 795 1 071 1 094 1 461 1 338 1 568 2 707 2 622 2 753 2 672
Västernorrlands län 298 332 1 067 1 524 1 707 1 981 2 185 3 794 3 993 5 656 6 291
Jämtlands län 641 905 1 858 1 508 1 675 1 614 1 665 2 901 2 938 3 807 3 448
Västerbottens län 1 331 1 294 1 784 1 816 2 033 2 025 1 982 2 517 2 501 3 978 3 570
Norrbottens län 456 527 905 801 954 988 1 987 3 333 3 836 4 076 4 305
Riket 9 842 11 233 16 322 15 479 17 609 16 615 19 846 27 524 27 107 33 087 34 074

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta