Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2020 ökade befolkningen i Luleå kommun med 0,6 procent. Övriga minskade, mest minskade Arjeplog kommun med -2,4 procent. Länets folkmängd minskade med 479 personer under året och rikets folkmängd ökade med 0,5 procent.

Förändring av folkmängden 2019-2020

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2019-2020

2019

2020

Antal

Procent

Arjeplog

2 785

2 718

-67

-2,4

Arvidsjaur

6 220

6 145

-75

-1,2

Boden

28 080

28 060

-20

-0,1

Gällivare

17 529

17 462

-67

-0,4

Haparanda

9 685

9 601

-84

-0,9

Jokkmokk

4 923

4 851

-72

-1,5

Kalix

15 886

15 812

-74

-0,5

Kiruna

22 867

22 664

-203

-0,9

Luleå

78 105

78 549

444

0,6

Pajala

6 052

5 966

-86

-1,4

Piteå

42 281

42 226

-55

-0,1

Älvsbyn

8 066

8 054

-12

-0,1

Överkalix

3 315

3 289

-26

-0,8

Övertorneå

4 299

4 217

-82

-1,9

Norrbottens län

250 093

249 614

-479

-0,2

Riket

10 327 589

10 379 295

51 706

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta