Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Örebro län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

293

286

263

265

Tumörer

239

257

217

226

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

82

55

70

41

Andningsorganens sjukdomar

47

63

48

48

Yttre orsaker till sjukdom och död

32

66

36

59

Sjukdomar i nervsystemet

60

31

63

48

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

28

47

43

59

Matsmältningsorganens sjukdomar

29

36

28

30

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

33

31

28

30

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

25

20

34

31

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

19

23

23

23

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

12

19

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

4

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

5

3

3

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

3

3

3

Vissa perinatala tillstånd

2

2

1

1

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

0

2

2

3

Graviditet, förlossning och barnsängstid

1

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

918

947

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta