Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Sjukpenningtal

Sjukpenningtal

Senast uppdaterad 2023-01-19
Förklaring

Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet från och med 2011.

 

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sjukpenningtal 2022 dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 10,6 5,8
Uppsala län 11,7 6,5
Södermanlands län 14,2 7,9
Östergötlands län 12,6 6,5
Jönköpings län 13,8 7,7
Kronobergs län 11,8 6,2
Kalmar län 12,9 7,4
Gotlands län 11,2 6,1
Blekinge län 11,8 5,9
Skåne län 11,2 6,2
Hallands län 12,1 6,6
Västra Götalands län 14,5 8,1
Värmlands län 15,4 7,8
Örebro län 12,5 7,2
Västmanlands län 12,5 6,9
Dalarnas län 13,9 7,4
Gävleborgs län 14,2 8,1
Västernorrlands län 13,5 7,4
Jämtlands län 11,7 6,5
Västerbottens län 13,0 6,8
Norrbottens län 11,5 6,1
Riket 12,4 6,8

Sjukpenningtal 2012-2022, dagar per försäkrad 16-64 år