Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott per 1000 invånar…

Anmälda brott per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2024-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott per 1000 invånare 2023

Region Brott per 1000 inv.
Region Nord 109
Region Mitt 132
Region Stockholm 183
Region Öst 136
Region Väst 129
Region Syd 141
Region Bergslagen 128
Riket 143
Anmälda brott per 1000 invånare 2015-2023

Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Region Nord 110 111 116 114 114 115 106 104 109
Region Mitt 131 128 129 133 134 133 133 125 132
Region Stockholm 210 208 194 197 197 198 190 174 183
Region Öst 130 131 132 134 131 134 126 130 136
Region Väst 148 144 143 139 138 136 124 126 129
Region Syd 147 146 152 158 152 151 138 136 141
Region Bergslagen 126 129 130 133 130 133 128 127 128
Riket 153 152 151 152 151 151 142 138 143
Utveckling av anmälda brott per 1000 invånare 2015-2023. Index år 2015=100

Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Region Nord 100 101 105 104 104 105 96 95 99
Region Mitt 100 98 98 102 102 102 102 95 101
Region Stockholm 100 99 92 94 94 94 90 83 87
Region Öst 100 101 102 103 101 103 97 100 105
Region Väst 100 97 97 94 93 92 84 85 87
Region Syd 100 99 103 107 103 103 94 93 96
Region Bergslagen 100 102 103 106 103 106 102 101 102
Riket 100 99 99 99 98 99 93 90 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta