Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2023-04-03
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2022

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Bergslagen

Riket           

Region Bergslagen

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 406

90 765

8,4

8,7

Brott mot frihet och frid

12 306

160 582

14,0

15,3

Ärekränkningsbrott

775

9 831

0,9

0,9

Sexualbrott

2 050

24 656

2,3

2,4

Brott mot familj

80

1 449

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

31 308

392 744

35,6

37,5

Bedrägeribrott

19 251

195 929

21,9

18,7

Förskingring o annan trolöshet

1 017

12 834

1,2

1,2

Brott mot borgenärer

6

14 359

0,0

1,4

Skadegörelsebrott

10 305

211 366

11,7

20,2

Brott mot allmänheten

1 295

16 040

1,5

1,5

Brott mot staten

2 833

40 183

3,2

3,8

Brott mot trafikbrottslagen

6 583

68 949

7,5

6,6

Brott mot narkotikastrafflagen

10 183

113 475

11,6

10,8

Övriga straffrättsliga brott

6 503

94 308

7,4

8,9

Summa brott

111 901

1 447 470

127,3

138,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2012-2022

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Bergslagen (Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Brott mot liv och hälsa