Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2021

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Bergslagen

Riket           

Region Bergslagen

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 131

89 480

8,1

8,6

Brott mot frihet och frid

12 589

173 799

14,3

16,7

Ärekränkningsbrott

926

11 847

1,1

1,1

Sexualbrott

2 632

27 639

3,0

2,7

Brott mot familj

94

1 529

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

31 040

388 198

35,4

37,3

Bedrägeribrott

19 063

195 902

21,7

18,8

Förskingring o annan trolöshet

1 096

13 911

1,2

1,3

Brott mot borgenärer

3

14 155

0,0

1,4

Skadegörelsebrott

9 882

221 039

11,3

21,2

Brott mot allmänheten

1 362

19 177

1,6

1,8

Brott mot staten

2 415

36 728

2,8

3,5

Brott mot trafikbrottslagen

6 811

75 973

7,8

7,3

Brott mot narkotikastrafflagen

10 736

118 105

12,2

11,3

Övriga straffrättsliga brott

6 901

93 048

7,9

8,9

Summa brott

112 681

1 480 557

128,4

142,2

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2011-2021

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Bergslagen (Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brott mot liv och hälsa