Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2024-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2023

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Bergslagen

Riket           

Region Bergslagen

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 586

93 422

8,6

8,9

Brott mot frihet och frid

13 430

167 018

15,3

15,9

Ärekränkningsbrott

960

10 035

1,1

1,0

Sexualbrott

2 036

24 278

2,3

2,3

Brott mot familj

102

1 455

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

30 928

381 041

35,2

36,2

Bedrägeribrott

20 199

238 371

23,0

22,6

Förskingring o annan trolöshet

891

13 266

1,0