Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2020

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Bergslagen

Riket            

Region Bergslagen

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 077

90 105

8,1

8,7

Brott mot frihet och frid

11 888

170 069

13,6

16,4

Ärekränkningsbrott

919

11 949

1,0

1,2

Sexualbrott

2 355

25 030

2,7

2,4

Brott mot familj

87

1 458

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

30 608

421 495

34,9

40,6

Bedrägeribrott

22 728

218 308

25,9

21,0

Förskingring o annan trolöshet

1 049

14 059

1,2

1,4

Brott mot borgenärer

2

18 029

0,0

1,7

Skadegörelsebrott

10 441

233 610

11,9

22,5

Brott mot allmänheten

1 465

20 628

1,7

2,0

Brott mot staten

2 409

35 669

2,7

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

7 375

84 438

8,4

8,1

Brott mot narkotikastrafflagen

10 516

124 044

12,0

12,0

Övriga straffrättsliga brott

7 374

97 942

8,4

8,9

Summa brott

116 293

1 566 872

132,7

151,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2010-2020

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Bergslagen (Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Brott mot liv och hälsa