Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2023-05-02
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2022, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 493

370

4 908

2 970

9 741

Uppsala län

4

122

221

447

794

Södermanlands län

1 485

223

2 418

829

4 955

Östergötlands län

794

237

1 358

1 343

3 732

Kalmar län

523

318

949

1 242

3 032

Gotlands län

510

1 098

33

670

2 311

Blekinge län

293

80

3 138

2 172

5 683

Skåne län

1 411

499

16 616

14 202

32 728

Hallands län

190

89

2 104

2 046

4 429

Västra Götalands län

812

2 034

21 868

17 532

42 246

Värmlands län

139

93

636

806

1 674

Västmanlands län

514

78

1 670

709

2 971

Gävleborgs län

949

406

2 245

2 149

5 749

Västernorrlands län

171

199

1 761

1 740

3 871

Västerbottens län

527

230

1 183

1 702

3 642

Norrbottens län

876

1 755

2 267

4 524

9 422

Riket

10 691

7 831

63 375

55 083

136 980

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2002-2022, tusen ton

           

Västerbottens län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

220

1 276

1 317

1 735

4 548

2003

196

155

1 310

1 842

3 503

2004

248

149

1 467

1 778

3 642

2005

311

239

1 494

1 830

3 874

2006

243

206

1 499

1 886

3 834

2007

371

169

1 665

1 805

4 010

2008

208

194

1 543

1 648

3 593

2009

198

150

1 400

1 609

3 357

2010

223

142

1 350

1 601

3 316

2011

245

181

1 312

1 672

3 410

2012

287

123

1 316

1 619

3 345

2013

324

116

1 251

1 578

3 269

2014

348

112

1 259

1 611

3 330

2015

338

94

1 277

1 596

3 305

2016

362

110

1 211

1 858

3 541

2017

466

184

1 067

1 856

3 573

2018

430

173

1 147

1 696

3 446

2019

488

192

1 100

1 554

3 334

2020

482

198

1 296

1 677

3 653

2021

523

252

1 290

1 694

3 759

2022

527

230

1 183

1 702

3 642

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965

187 776

2009

9 240

4 727

56 903

55 274

126 144

2010

10 938

7 030

66 841

58 729

143 538

2011

10 716

6 805

65 879

57 593

140 993

2012

9 963

6 706

62 479

57 064

136 212

2013

9 524

6 555

61 029

52 910

130 018

2014

9 729

6 499

62 118

52 303

130 649

2015

9 863

6 732

62 939

53 025

132 559

2016

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

2017

10 389

6 099

64 369

57 317

138 174

2018

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

2019

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

2020

11 365

6 730

62 822

54 561

135 478

2021

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

2022

10 691

7 831

63 375

55 083

136 980

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2002-2022. Index år 2002=100

           

Västerbottens län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

100

100

100

100

100

2003

89

12

99

106

77

2004

113

12

111

102

80

2005

141

19

113

105

85

2006

110

16

114

109

84

2007

169

13

126

104

88

2008

95

15

117

95

79

2009

90

12

106

93

74

2010

101

11

103

92

73

2011

111

14

100

96

75

2012

130

10

100

93

74

2013

147

9

95

91

72

2014

158

9

96

93

73

2015

154

7

97

92

73

2016

165

9

92

107

78

2017

212

14

81

107

79

2018

195

14

87

98

76

2019

222

15

84

90

73

2020

219

16

98

97

80

2021

238

20

98

98

83

2022

240

18

90

98

80

Riket

       

År