Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2021, ton

             

Typ av gods

Lycksele

Skellefteå

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Totalt Västerbottens län

Fraktgods

 

17

 

160

0

177

Post

 

 

 

2 019

 

2 019

Totalt

 

17

 

2 179

0

2 196

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2001-2021, ton

             

År

Lycksele

Skellefteå

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Totalt Västerbottens län

2001

22

263

 

602

5

892

2002

17

240

 

645

3

905

2003

11

23

 

673

 

707

2004

7

115

 

589

8

719

2005

1

163

 

462

3

629

2006

 

133

12

352

1

498

2007

7

158

6

317

 

488

2008

6

135

3

193

 

337

2009

4

113

2

136

 

255

2010

4

29

2

131

 

166

2011

9

 

 

248

 

257

2012

11

 

 

256

 

267

2013

12

121

 

193

 

326

2014

11

123

 

305

2

441

2015

12

107

 

371

1

491

2016

14

78

 

374

1

467

2017

15

68

 

394

3

481

2018

13

69

 

279

2

362

2019

12

59

 

 

1

72

2020

6

21

 

245

1

273

2021

 

17

 

160

0

177

             

Post per flygplats 2001-2021, ton

             

År

Lycksele

Skellefteå

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Totalt Västerbottens län

2001

 

 

 

5 977

 

5 977

2002

 

 

 

5 937

 

5 937

2003

 

 

 

5 487

 

5 487

2004

 

 

 

5 866

 

5 866

2005

 

 

 

5 596

 

5 596

2006