Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2024-05-07
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2023, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 198

324

4 161

2 562

8 245

Uppsala län

2

141

289

259

691

Södermanlands län

1 319

210

1 730

810

4 069

Östergötlands län

838

442

1 150

702

3 132

Kalmar län

659

353

685

1 307

3 004

Gotlands län

449

576

33

635

1 693

Blekinge län

347

94

3 992

2 899

7 332

Skåne län

280

263

12 585

10 983

24 111

Hallands län

184

105

2 040

1 958

4 287

Västra Götalands län

780

1 510

18 809

16 438

37 537

Värmlands län

160

78

624

725

1 587

Västmanlands län

499

203

1 602

471

2 775

Gävleborgs län

1 070

339

2 093

2 249

5 751

Västernorrlands län

405

205

1 771

1 800

4 181

Västerbottens län

533

191

1 376

1 755

3 855

Norrbottens län

778

1 556

2 507

4 851

9 692

Riket

9 501

6 590

55 447

50 404

121 942

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2003-2023, tusen ton

           

Västerbottens län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2003

196

155

1 310

1 842

3 503

2004

248

149

1 467

1 778

3 642

2005

311

239

1 494

1 830

3 874

2006

243

206

1 499

1 886

3 834

2007

371

169

1 665

1 805

4 010

2008

208

194

1 543

1 648

3 593

2009

198

150

1 400

1 609

3 357

2010

223

142

1 350

1 601

3 316

2011

245

181

1 312

1 672

3 410

2012

287

123

1 316

1 619

3 345

2013

324

116

1 251

1 578

3 269

2014

348

112

1 259

1 611

3 330

2015

338

94

1 277

1 596

3 305

2016

362

110

1 211

1 858

3 541

2017

466

184

1 067

1 856

3 573

2018

430

173

1 147

1 696

3 446

2019

488

192

1 100

1 554

3 334

2020

482

198

1 296

1 677

3 653

2021

523

252

1 290

1 694

3 759

2022

527

230

1 183

1 702

3 642

2023

533

191

1 376

1 755

3 855

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965

187 776

2009

9 240

4 727

56 903

55 274

126 144

2010

10 938

7 030

66 841

58 729

143 538

2011

10 716

6 805

65 879

57 593

140 993

2012

9 963

6 706

62 479

57 064

136 212

2013

9 524

6 555

61 029

52 910

130 018

2014

9 729

6 499

62 118

52 303

130 649

2015

9 863

6 732

62 939

53 025

132 559

2016

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

2017

10 389

6 099

64 369

57 317

138 174

2018

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

2019

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

2020

11 365

6 730

62 822

54 561

135 478

2021

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

2022

10 691

7 831

63 375

55 083

136 980

2023

9 501

6 590

55 447

50 404

121 942

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av lastade och lossade varumängder  2003-2023. Index år 2003=100

           

Västerbottens län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2003

100

100

100

100

100

2004

127

96

112

97

104

2005

159

154

114

99

111

2006

124

133

114

102

109

2007

189

109

127

98

114

2008

106

125

118

89

103

2009

101

97

107

87

96

2010

114

92

103

87

95

2011

125

117

100

91

97

2012

146

79

100

88

95

2013

165

75

95

86

93

2014

178

72

96

87

95

2015

172

61

97

87

94

2016

185

71

92

101

101

2017

238

119

81

101

102

2018

219

112

88

92

98

2019

249

124

84

84

95

2020

246

128

99

91

104

2021

267

163

98

92

107

2022

269

148

90

92

104

2023

272

123

105

95

110

Riket

       

År