Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2021, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 504

366

4 943

3 195

10 008

Uppsala län

18

148

238

228

632

Södermanlands län

1 310

242

2 208

889

4 649

Östergötlands län

667

131

1 440

1 448

3 686

Kalmar län

515

394

706

1 203

2 818

Gotlands län

527

729

65

863

2 184

Blekinge län

505

90

3 171

2 007

5 773

Skåne län

1 377

406

17 087

14 887

33 757

Hallands län

185

119

1 896

2 062

4 262

Västra Götalands län

687

1 474

18 710

17 644

38 515

Värmlands län

124

96

582

674

1 476

Västmanlands län

478

112

1 722

566

2 878

Gävleborgs län

981

448

1 820

2 452

5 701

Västernorrlands län

370

269

1 967

2 215

4 821

Västerbottens län

523

252

1 290

1 694

3 759

Norrbottens län

922

1 975

2 198

4 163

9 258

Riket

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021, tusen ton

           

Västerbottens län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

217

161

1 178

1 651

3 207

2002

220

1 276

1 317

1 735

4 548

2003

196

155

1 310

1 842

3 503

2004

248

149

1 467

1 778

3 642

2005

311

239

1 494

1 830

3 874

2006

243

206

1 499

1 886

3 834

2007

371

169

1 665

1 805

4 010

2008

208

194

1 543

1 648

3 593

2009

198

150

1 400

1 609

3 357

2010

223

142

1 350

1 601

3 316

2011

245

181

1 312

1 672

3 410

2012

287

123

1 316

1 619

3 345

2013

324

116

1 251

1 578

3 269

2014

348

112

1 259

1 611

3 330

2015

338

94

1 277

1 596

3 305

2016

362

110

1 211

1 858

3 541

2017

466

184

1 067

1 856

3 573

2018

430

173

1 147

1 696

3 446

2019

488

192

1 100

1 554

3 334

2020

482

198

1 296

1 677

3 653

2021

523

252

1 290

1 694

3 759

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

12 207

12 163

70 677

57 781

152 828

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965

187 776

2009

9 240

4 727

56 903

55 274

126 144

2010

10 938

7 030

66 841

58 729

143 538

2011

10 716

6 805

65 879

57 593

140 993

2012

9 963

6 706

62 479

57 064

136 212

2013

9 524

6 555

61 029

52 910

130 018

2014

9 729

6 499

62 118

52 303

130 649

2015

9 863

6 732

62 939

53 025

132 559

2016

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

2017

10 389

6 099

64 369

57 317

138 174

2018

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

2019

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

2020

11 365

6 730

62 822

54 561

135 478

2021

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021. Index år 2001=100

           

Västerbottens län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

100

100

100

100

100

2002

101

793

112

105

142

2003

90

96

111

112

109

2004

114

93

125

108

114

2005

143

148

127

111

121

2006

112

128

127

114

120

2007

171

105

141

109

125

2008

96

120

131

100

112

2009

91

93

119

97

105

2010

103

88

115

97

103

2011

113

112

111

101

106

2012

132

76

112

98

104

2013

149

72

106

96

102

2014

160

70

107

98

104

2015

156

58

108

97

103

2016

167

68

103

113

110

2017

215

114

91

112

111

2018

198

107

97

103

107

2019

225

119

93

94

104

2020

222

123

110

102

114

2021

241

157

110

103

117

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

100

100

100

100

100

2002

96

95

102

102

101

2003

97

98

109

106

106

2004

94

93

112

113

110

2005

108

107

117

120

117

2006

93

94

118

129

118

2007

103

106

120

130

121

2008

106

107

124

128

123

2009

76

39

81

96

83

2010

90

58

95

102

94

2011

88

56

93

100

92

2012

82

55

88

99

89

2013

78

54

86

92

85

2014

80

53

88

91

85

2015

81

55

89

92

87

2016

83

48

90

93

87

2017

85

50

91

99

90

2018

86

56

97

95

92

2019

91

61

93

94

91

2020

93

55

89

94

89

2021

88

60

85

97

88

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta