Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2024-01-17
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2023

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Hemavan 15 307 1,4
Lycksele 17 216 1,6
Skellefteå 347 351 32,2
Umeå 685 885 63,7
Vilhelmina 11 618 1,1
Västerbottens län 1 077 377 100
Passagerare per flygplats 2003-2023

År Hemavan Lycksele Skellefteå Storuman Umeå Vilhelmina Totalt Västerbottens län
2003 10 695 24 317 215 414 13 475 705 833 13 888 983 622
2004 11 067 24 535 245 646 14 325 742 591 14 237 1 052 401
2005 12 722 23 403 252 646 13 821 810 274 13 152 1 126 018
2006 18 585 26 191 220 419 12 753 801 533 14 392 1 093 873
2007 19 034 26 929 235 782 12 501 811 363 16 293 1 121 902
2008 17 666 25 564 241 847 10 577 823 159 16 039 1 134 852
2009 12 052 21 776 205 551 9 346 815 362 13 306 1 077 393
2010 10 733 21 460 224 477 2 818 846 083 13 908 1 119 479
2011 12 099 24 822 277 956 956 046 14 997 1 285 920
2012 13 162 21 695 292 081 984 771 15 056 1 326 765
2013 11 557 19 507 292 005 988 596 13 965 1 325 630
2014 12 629 21 069 319 806 1 035 450 16 256 1 405 210
2015 13 094 20 023 300 278 1 047 081 16 065 1 396 541
2016 14 302 17 851 280 926 1 057 373 15 046 1 385 498
2017 13 624 19 463 421 525 1 052 584 14 938 1 522 134
2018 11 113 14 222 408 958 1 031 764 11 436 1 477 493
2019 12 121 18 112 286 722 960 307 12 387 1 289 649
2020 5 606 6 578 94 543 292 743 5 494 404 964
2021 8 534 7 689 128 371 307 338 5 345 457 277
2022 14 469 13 345 267 407 608 771 10 410 914 402
2023 15 307 17 216 347 351 685 885 11 618 1 077 377
Utveckling av passagerare per flygplats 2003-2023. Index år 2003=100

År Hemavan Lycksele Skellefteå Storuman Umeå Vilhelmina Totalt Västerbottens län
2003 100 100 100 100 100 100 100
2004 103 101 114 106 105 103 107
2005 119 96 117 103 115 95 114
2006 174 108 102 95 114 104 111
2007 178 111 109 93 115 117 114
2008 165 105 112 78 117 115 115
2009 113 90 95 69 116 96 110
2010 100 88 104 21 120 100 114
2011 113 102 129 135 108 131
2012 123 89 136 140 108 135
2013 108 80 136 140 101 135
2014 118 87 148 147 117 143
2015 122 82 139 148 116 142
2016 134 73 130 150 108 141
2017 127 80 196 149 108 155
2018 104 58 190 146 82 150
2019 113 74 133 136 89 131
2020 52 27 44 41 40 41
2021 80 32 60 44 38 46
2022 135 55 124 86 75 93
2023 143 71 161 97 84 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta