Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2021

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Hemavan 8 534 1,9
Lycksele 7 689 1,7
Skellefteå 128 371 28,1
Umeå 307 338 67,2
Vilhelmina 5 345 1,2
Västerbottens län 457 277 100
Passagerare per flygplats 2001-2021

År Hemavan Lycksele Skellefteå Storuman Umeå Vilhelmina Totalt Västerbottens län
2001 4 368 28 082 258 183 20 691 739 818 16 981 1 068 123
2002 11 563 26 061 233 829 26 335 721 752 16 339 1 035 879
2003 10 695 24 317 215 414 13 475 705 833 13 888 983 622
2004 11 067 24 535 245 646 14 325 742 591 14 237 1 052 401
2005 12 722 23 403 252 646 13 821 810 274 13 152 1 126 018
2006 18 585 26 191 220 419 12 753 801 533 14 392 1 093 873
2007 19 034 26 929 235 782 12 501 811 363 16 293 1 121 902
2008 17 666 25 564 241 847 10 577 823 159 16 039 1 134 852
2009 12 052 21 776 205 551 9 346 815 362 13 306 1 077 393
2010 10 733 21 460 224 477 2 818 846 083 13 908 1 119 479
2011 12 099 24 822 277 956 956 046 14 997 1 285 920
2012 13 162 21 695 292 081 984 771 15 056 1 326 765
2013 11 557 19 507 292 005 988 596 13 965 1 325 630
2014 12 629 21 069 319 806 1 035 450 16 256 1 405 210
2015 13 094 20 023 300 278 1 047 081 16 065 1 396 541
2016 14 302 17 851 280 926 1 057 373 15 046 1 385 498
2017 13 624 19 463 421 525 1 052 584 14 938 1 522 134
2018 11 113 14 222 408 958 1 031 764 11 436 1 477 493
2019 12 121 18 112 286 722 960 307 12 387 1 289 649
2020 5 606 6 578 94 543 292 743 5 494 404 964
2021 8 534 7 689 128 371 307 338 5 345 457 277
Utveckling av passagerare per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

År Hemavan Lycksele Skellefteå Storuman Umeå Vilhelmina Totalt Västerbottens län
2001 100 100 100 100 100 100 100
2002 265 93 91 127 98 96 97
2003 245 87 83 65 95 82 92
2004 253 87 95 69 100 84 99
2005 291 83 98 67 110 77 105
2006 425 93 85 62 108 85 102
2007 436 96 91 60 110 96 105
2008 404 91 94 51 111 94 106
2009 276 78 80 45 110 78 101
2010 246 76 87 14 114 82 105
2011 277 88 108 129 88 120
2012 301 77 113 133 89 124
2013 265 69 113 134 82 124
2014 289 75 124 140 96 132
2015 300 71 116 142 95 131
2016 327 64 109 143 89 130
2017 312 69 163 142 88 143
2018 254 51 158 139 67 138
2019 277 64 111 130 73 121
2020 128 23 37 40 32 38
2021 195 27 50 42 31 43

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta