Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Nyregistrerade personbilar eft…

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2023.

 

 

                 

Region                               

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El     

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas     

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt   

Stockholms län

17 130

7 764

47 544

7 820

530

435

26 623

3

107 849

76,9

Uppsala län

1 620

710

2 971

1 028

92

60

1 724

2

8 207

71,6

Södermanlands län

1 405

509

1 848

565

35

7

1 032

0

5 401

64,6

Östergötlands län

2 328

782

3 312

1 406

125

15

1 805

1

9 774

68,2

Jönköpings län

2 707

1 013

3 191

1 321

89

209

1 546

2

10 078

63,1

Kronobergs län

1 051

414

1 410

450

41

110

872

2

4 350

66,3

Kalmar län

1 498

578

1 427

438

24

136

674

1

4 776

56,5

Gotlands län

185

81

234

109

3

89

83

0

784

66,1

Blekinge län

882

255

799

371

21

41

436

0

2 805

59,5

Skåne län

13 566

4 327

14 573

3 553

194

362

8 229

4

44 808

60,1

Hallands län

2 016

608

3 124

661

72

7

1 249

2

7 739

66,1

Västra Götalands län

11 161

3 310

18 203

5 708

310

250

8 687

5

47 634

69,6

Värmlands län

1 767

1 428

1 688

724

104

46

1 118

1

6 876

53,5

Örebro län

1 412

576

1 862

777

81

51

1 044

0

5 803

65,7

Västmanlands län

1 220

451

1 739

364

53

115

1 026

0

4 968

66,4

Dalarnas län

1 232

604

1 728

507

80

6

1 121

0

5 278

65,2

Gävleborgs län

1 268

572

1 624

759

84

3