Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2023-02-23
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2022/2023

Region 2022/ 2023
Stockholms län 396
Uppsala län 428
Södermanlands län 491
Östergötlands län 473
Jönköpings län 521
Kronobergs län 510
Kalmar län 543
Gotlands län 603
Blekinge län 541
Skåne län 469
Hallands län 529
Västra Götalands län 460
Värmlands län 552
Örebro län 495
Västmanlands län 492
Dalarnas län 583
Gävleborgs län 532
Västernorrlands län 548
Jämtlands län 570
Västerbottens län 502
Norrbottens län 575
Riket 474
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2012/13 - 2022/23

Region/kommun . 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Stockholms län 391 390 393 398 402 404 398 394 399 400 396
Uppsala län 439 435 440 444 445 442 437 431 433 432 428
Södermanlands län 484 485 489 495 499 499 498 492 493 493 491
Östergötlands län 462 463 469 474 477 479 477 474 475 476 473
Jönköpings län 502 505 512 516 521 527 526 525 525 527 521
Kronobergs län 508 510 515 516 521 521 519 515 515 514 510
Kalmar län 527 531 537 541 549 549 549 548 549 549 543
Gotlands län 575 583 593 601 608 611 610 605 611 605 603
Blekinge län 519 521 525 528 532 534 536 536 540 542 541
Skåne län 465 468 470 472 477 477 474 473 476 475 469
Hallands län 518 520 526 531 534 537 535 534 534 533 529
Västra Götalands län 454 452 456 459 463 465 461 458 461 463 460
Värmlands län 537 539 543 547 550 553 554 551 554 555 552
Örebro län 491 495 490 494 498 498 498 493 496 498 495
Västmanlands län 486 489 493 495 499 501 498 495 495 495 492
Dalarnas län 557 562 571 574 579 581 581 579 584 584 583
Gävleborgs län 513 515 520 523 529 534 533 530 533 533 532
Västernorrlands län 527 531 538 541 545 547 546 543 547 548 548
Jämtlands län 546 550 558 561 565 565 567 564 569 571 570
Västerbottens län 487 490 497 500 505 505 504 502 504 505 502
Norrbottens län 548 552 560 565 566 565 567 566 570 573 575
Riket 466 467 471 475 478 480 477 474 476 477 474
Källa: Trafikanalys
Utveckling 2012/13-2022/23. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2012/13=100

Region/kommun 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Stockholms län 100 100 101 102 103 103 102 101 102 102 101
Uppsala län 100 99 100 101 101 101 100 98 99 98 97
Södermanlands län 100 100 101 102 103 103 103 102 102 102 101
Östergötlands län 100 100 102 103 103 104 103 103 103 103 102
Jönköpings län 100 101 102 103 104 105 105 105 105 105 104
Kronobergs län 100 100 101 102 103 103 102 101 101 101 100
Kalmar län 100 101 102 103 104 104 104 104 104 104 103
Gotlands län 100 101 103 105 106 106 106 105 106 105 105
Blekinge län 100 100 101 102 103 103 103 103 104 104 104
Skåne län 100 101 101 102 103 102 102 102 102 102 101
Hallands län 100 100 102 103 103 104 103 103 103 103 102
Västra Götalands län 100 100 100 101 102 102 102 101 102 102 101
Värmlands län 100 100 101 102 102 103 103 103 103 103 103
Örebro län 100 101 100 101 101 101 101 100 101 101 101
Västmanlands län 100 101 101 102 103 103 103 102 102 102 101
Dalarnas län 100 101 103 103 104 104 104 104 105 105 105
Gävleborgs län 100 100 101 102 103 104 104 103 104 104 104
Västernorrlands län 100 101 102 103 103 104 104 103 104 104 104
Jämtlands län 100 101 102 103 103 104 104 103 104 105 104
Västerbottens län 100 101 102 103 104 104 104 103 103 104 103
Norrbottens län 100 101 102 103 103 103 103 103 104 105 105
Riket 100 100 101 102 103 103 102 102 102 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta