Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2019

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Bjurholm 11
Dorotea 9
Lycksele 7
Malå 8
Nordmaling 6
Norsjö 9
Robertsfors 7
Skellefteå 6
Sorsele 8
Storuman 7
Umeå 12
Vilhelmina 6
Vindeln 9
Vännäs 10
Åsele 10
Västerbottens län 9
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjurholm 10 10 12 12 11 13 14 13 12 12 12 11 11
Dorotea 10 10 11 12 13 12 12 14 13 12 8 8 9
Lycksele .. 17 8 9 9 8 7 8 8 8 7 6 7
Malå 6 7 7 10 7 8 8 9 9 10 8 8 8
Nordmaling .. 6 9 9 8 7 6 6 8 7 4 5 6
Norsjö 10 10 9 10 9 9 10 11 11 10 9 8 9
Robertsfors 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 7 7 7
Skellefteå 10 10 10 10 10 10 10 9 11 10 7 7 6
Sorsele 10 9 10 10 11 11 10 9 8 9 7 7 8
Storuman 5 5 6 6 7 7 6 7 8 8 7 7 7
Umeå 11 11 11 11 11 12 12 11 12 12 10 11 12
Vilhelmina 8 11 8 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6
Vindeln 8 8 8 5 7 9 6 13 11 10 9 9 9
Vännäs 11 11 11 10 10 11 11 12 14 16 11 12 10
Åsele 11 12 12 13 12 12 12 13 14 11 12 7 10
Västerbottens län 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 9 9 9
Riket 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 100 107 124 129 117 137 141 141 122 130 128 118 113
Dorotea 100 98 104 121 131 117 119 133 123 117 82 79 89
Lycksele 100 47 53 53 46 45 46 46 46 43 38 42
Malå 100 107 107 161 108 129 135 144 153 164 133 128 133
Nordmaling 100 147 147 143 110 108 98 128 118 63 83 95
Norsjö 100 103 97 99 99 97 102 111 114 108 92 85 92
Robertsfors 100 106 108 104 110 135 132 125 132 126 106 110 109
Skellefteå 100 100 101 97 98 96 97 95 113 105 75 69 66
Sorsele 100 85 99 98 106 104 97 91 79 87 72 69 77
Storuman 100 102 108 122 126 130 121 129 148 145 123 123 133
Umeå 100 103 104 106 106 109 111 103 110 109 97 106 111
Vilhelmina 100 148 108 134 131 121 114 105 107 93 93 81 86
Vindeln 100 104 99 61 93 117 68 161 136 118 110 111 109
Vännäs 100 97 98 95 91 99 102 107 133 149 100 109 96
Åsele 100 107 115 117 110 115 107 124 126 99 115 66 93
Västerbottens län 100 108 105 106 107 108 108 105 116 112 93 96 98
Riket 100 101 101 98 97 94 92 .. 107 82 76 74 73

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta