Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2021

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Bjurholm 11
Dorotea 7
Lycksele 5
Malå 8
Nordmaling 5
Norsjö 7
Robertsfors 7
Skellefteå 4
Sorsele 7
Storuman 5
Umeå 9
Vilhelmina 4
Vindeln 8
Vännäs 11
Åsele 7
Västerbottens län 7
Riket 4
Utlåning i de kommunala biblioteken 2011-2021. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 11 13 14 13 12 12 12 11 11 12 11
Dorotea 13 12 12 14 13 12 8 8 9 10 7
Lycksele 9 8 7 8 8 8 7 6 7 6 5
Malå 7 8 8 9 9 10 8 8 8 8 8
Nordmaling 8 7 6 6 8 7 4 5 6 6 5
Norsjö 9 9 10 11 11 10 9 8 9 7 7
Robertsfors 7 9 9 9 9 9 7 7 7 8 7
Skellefteå 10 10 10 9 11 10 7 7 6 5 4
Sorsele 11 11 10 9 8 9 7 7 8 8 7
Storuman 7 7 6 7 8 8 7 7 7 5 5
Umeå 11 12 12 11 12 12 10 11 12 11 9
Vilhelmina 10 9 9 8 8 7 7 6 6 6 4
Vindeln 7 9 6 13 11 10 9 9 9 9 8
Vännäs 10 11 11 12 14 16 11 12 10 12 11
Åsele 12 12 12 13 14 11 12 7 10 6 7
Västerbottens län 10 10 10 10 11 11 9 9 9 9 7
Riket 7 7 7 .. 8 6 6 6 5 5 4
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 117 121 121 105 112 110 101 97 107 102
Dorotea 100 89 90 101 94 89 62 60 68 71 53
Lycksele 100 87 86 87 88 87 82 72 79 74 62
Malå 100 119 125 133 142 151 123 118 123 120 116
Nordmaling 100 77 75 68 89 83 44 58 66 71 54
Norsjö 100 99 103 112 115 109 93 86 93 76 70
Robertsfors 100 123 120 114 120 114 96 100 99 107 93
Skellefteå 100 98 99 97 115 107 77 71 67 54 42
Sorsele 100 99 91 86 75 82 68 65 73 70 68
Storuman 100 104 96 103 118 115 98 98 106 75 69
Umeå 100 103 104 97 104 102 91 100 104 99 80
Vilhelmina 100 92 87 80 82 71 71 62 66 63 44
Vindeln 100 127 74 174 147 127 119 120 118 122 105
Vännäs 100 109 112 118 146 165 110 120 106 122 111
Åsele 100 104 97 112 115 90 104 59 84 52 62
Västerbottens län 100 101 101 98 108 105 87 90 92 85 70
Riket 100 97 95 .. 110 84 78 76 76 69 60

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta