Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 815
Dorotea 1 178
Lycksele 1 757
Malå 1 727
Nordmaling 970
Norsjö 1 483
Robertsfors 1 290
Skellefteå 1 693
Sorsele 1 709
Storuman 2 670
Umeå 2 727
Vilhelmina 944
Vindeln 1 070
Vännäs 1 096
Åsele 2 017
Västerbottens län 1 543
Riket 1 328
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 876 849 928 896 905 943 938 1 006 971 940 815
Dorotea 1 263 1 327 1 376 1 596 1 446 1 343 1 407 970 1 130 1 335 1 178
Lycksele 1 297 1 272 1 297 1 190 1 212 1 214 1 155 1 518 1 748 1 682 1 757
Malå 867 904 1 368 1 357 1 391 1 463 1 664 1 552 1 693 1 652 1 727
Nordmaling 700 755 838 783 764 913 901 930 920 931 970
Norsjö 1 152 1 093 1 122 1 126 1 088 1 215 1 077 1 116 1 249 1 635 1 483
Robertsfors 911 896 1 027 1 118 1 128 982 1 100 1 157 1 261 1 178 1 290
Skellefteå 1 453 1 488 1 548 1 605 1 581 1 572 1 556 1 580 1 454 1 412 1 693
Sorsele 1 029 1 398 958 1 118 1 176 1 674 1 303 1 441 1 832 1 723 1 709
Storuman 823 904 947 1 241 1 289 1 395 1 503 1 860 2 179 2 359 2 670
Umeå 1 868 2 109 2 522 3 037 2 865 2 850 2 541 2 603 2 755 2 667 2 727
Vilhelmina 1 338 1 313 1 246 1 232 1 298 1 129 1 061 1 103 1 134 1 082 944
Vindeln 927 971 993 1 040 1 040 1 001 1 046 1 003 1 097 1 069 1 070
Vännäs 850 872 910 981 984 1 047 1 026 1 029 1 074 1 054 1 096
Åsele 1 627 1 789 1 759 2 103 1 928 1 754 1 692 1 807 2 135 1 934 2 017
Västerbottens län 1 132 1 196 1 256 1 362 1 340 1 366 1 331 1 378 1 509 1 510 1 543
Riket 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 328
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 97 106 102 103 108 107 115 111 107 93
Dorotea 100 105 109 126 114 106 111 77 89 106 93
Lycksele 100 98 100 92 93 94 89 117 135 130 135
Malå 100 104 158 157 160 169 192 179 195 191 199
Nordmaling 100 108 120 112 109 130 129 133 131 133 139
Norsjö 100 95 97 98 94 105 93 97 108 142 129
Robertsfors 100 98 113 123 124 108 121 127 138 129 142
Skellefteå 100 102 107 110 109 108 107 109 100 97 117
Sorsele 100 136 93 109 114 163 127 140 178 167 166
Storuman 100 110 115 151 157 170 183 226 265 287 324
Umeå 100 113 135 163 153 153 136 139 147 143 146
Vilhelmina 100 98 93 92 97 84 79 82 85 81 71
Vindeln 100 105 107 112 112 108 113 108 118 115 115
Vännäs 100 103 107 115 116 123 121 121 126 124 129
Åsele 100 110 108 129 119 108 104 111 131 119 124
Västerbottens län 100 106 111 120 118 121 118 122 133 133 136
Riket 100 104 105 108 109 114 116 120 124 122 125

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta