Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2022-03-24
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2021

Kommun/Region Fritidshus
Bjurholm 558
Dorotea 1 265
Lycksele 1 654
Malå 437
Nordmaling 1 752
Norsjö 1 007
Robertsfors 1 863
Skellefteå 7 671
Sorsele 1 196
Storuman 4 360
Umeå 5 160
Vilhelmina 3 587
Vindeln 1 128
Vännäs 569
Åsele 926
Västerbottens län 33 133
Riket 610 372
Antal fritidshus 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 472 476 491 496 497 493 502 544 550 551 558
Dorotea 948 981 996 1 016 1 038 1 051 1 063 1 194 1 207 1 224 1 265
Lycksele 1 395 1 412 1 413 1 414 1 435 1 457 1 477 1 613 1 618 1 646 1 654
Malå 348 349 357 360 370 384 384 415 425 442 437
Nordmaling 1 568 1 602 1 622 1 621 1 644 1 630 1 637 1 719 1 709 1 732 1 752
Norsjö 841 869 882 879 888 897 897 951 954 986 1 007
Robertsfors 1 717 1 719 1 724 1 699 1 733 1 730 1 753 1 813 1 827 1 821 1 863
Skellefteå 7 087 7 176 7 204 7 235 7 339 7 337 7 327 7 557 7 587 7 618 7 671
Sorsele 917 937 957 983 1 003 1 028 1 039 1 146 1 153 1 167 1 196
Storuman 3 526 3 599 3 660 3 684 3 758 3 836 3 904 4 119 4 200 4 272 4 360
Umeå 4 978 4 948 4 927 4 923 4 714 4 693 4 722 5 229 5 192 5 189 5 160
Vilhelmina 2 625 2 688 2 753 2 766 2 847 2 883 2 929 3 381 3 444 3 500 3 587
Vindeln 995 1 020 1 045 1 046 1 045 1 058 1 064 1 114 1 103 1 116 1 128
Vännäs 554 537 547 543 545 545 553 572 583 578 569
Åsele 690 712 730 741 762 774 766 918 919 920 926
Västerbottens län 28 661 29 025 29 308 29 406 29 618 29 796 30 017 32 285 32 471 32 762 33 133
Riket 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664 610 372
Utveckling av antalet fritidshus 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 101 104 105 105 104 106 115 117 117 118
Dorotea 100 103 105 107 109 111 112 126 127 129 133
Lycksele 100 101 101 101 103 104 106 116 116 118 119
Malå 100 100 103 103 106 110 110 119 122 127 126
Nordmaling 100 102 103 103 105 104 104 110 109 110 112
Norsjö 100 103 105 105 106 107 107 113 113 117 120
Robertsfors 100 100 100 99 101 101 102 106 106 106 109
Skellefteå 100 101 102 102 104 104 103 107 107 107 108
Sorsele 100 102 104 107 109 112 113 125 126 127 130
Storuman 100 102 104 104 107 109 111 117 119 121 124
Umeå 100 99 99 99 95 94 95 105 104 104 104
Vilhelmina 100 102 105 105 108 110 112 129 131 133 137
Vindeln 100 103 105 105 105 106 107 112 111 112 113
Vännäs 100 97 99 98 98 98 100 103 105 104 103
Åsele 100 103 106 107 110 112 111 133 133 133 134
Västerbottens län 100 101 102 103 103 104 105 113 113 114 116
Riket 100 101 101 101 102 102 102 107 108 108 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta