Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2023-03-29
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2022

Kommun/Region Fritidshus
Bjurholm 553
Dorotea 1 277
Lycksele 1 651
Malå 441
Nordmaling 1 748
Norsjö 994
Robertsfors 1 859
Skellefteå 7 707
Sorsele 1 211
Storuman 4 389
Umeå 5 166
Vilhelmina 3 605
Vindeln 1 133
Vännäs 576
Åsele 936
Västerbottens län 33 246
Riket 611 923
Antal fritidshus 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 476 491 496 497 493 502 544 550 551 558 553
Dorotea 981 996 1 016 1 038 1 051 1 063 1 194 1 207 1 224 1 265 1 277
Lycksele 1 412 1 413 1 414 1 435 1 457 1 477 1 613 1 618 1 646 1 654 1 651
Malå 349 357 360 370 384 384 415 425 442 437 441
Nordmaling 1 602 1 622 1 621 1 644 1 630 1 637 1 719 1 709 1 732 1 752 1 748
Norsjö 869 882 879 888 897 897 951 954 986 1 007 994
Robertsfors 1 719 1 724 1 699 1 733 1 730 1 753 1 813 1 827 1 821 1 863 1 859
Skellefteå 7 176 7 204 7 235 7 339 7 337 7 327 7 557 7 587 7 618 7 671 7 707
Sorsele 937 957 983 1 003 1 028 1 039 1 146 1 153 1 167 1 196 1 211
Storuman 3 599 3 660 3 684 3 758 3 836 3 904 4 119 4 200 4 272 4 360 4 389
Umeå 4 948 4 927 4 923 4 714 4 693 4 722 5 229 5 192 5 189 5 160 5 166
Vilhelmina 2 688 2 753 2 766 2 847 2 883 2 929 3 381 3 444 3 500 3 587 3 605
Vindeln 1 020 1 045 1 046 1 045 1 058 1 064 1 114 1 103 1 116 1 128 1 133
Vännäs 537 547 543 545 545 553 572 583 578 569 576
Åsele 712 730 741 762 774 766 918 919 920 926 936
Västerbottens län 29 025 29 308 29 406 29 618 29 796 30 017 32 285 32 471 32 762 33 133 33 246
Riket 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664 610 372 611 923
Utveckling av antalet fritidshus 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 103 104 104 104 105 114 116 116 117 116
Dorotea 100 102 104 106 107 108 122 123 125 129 130
Lycksele 100 100 100 102 103 105 114 115 117 117 117
Malå 100 102 103 106 110 110 119 122 127 125 126
Nordmaling 100 101 101 103 102 102 107 107 108 109 109
Norsjö 100 101 101 102 103 103 109 110 113 116 114
Robertsfors 100 100 99 101 101 102 105 106 106 108 108
Skellefteå 100 100 101 102 102 102 105 106 106 107 107
Sorsele 100 102 105 107 110 111 122 123 125 128 129
Storuman 100 102 102 104 107 108 114 117 119 121 122
Umeå 100 100 99 95 95 95 106 105 105 104 104
Vilhelmina 100 102 103 106 107 109 126 128 130 133 134
Vindeln 100 102 103 102 104 104 109 108 109 111 111
Vännäs 100 102 101 101 101 103 107 109 108 106 107
Åsele 100 103 104 107 109 108 129 129 129 130 131
Västerbottens län 100 101 101 102 103 103 111 112 113 114 115
Riket 100 100 101 101 102 101 107 107 107 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta