Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2021 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Bjurholm 34
Dorotea 21
Lycksele 13
Malå 23
Nordmaling 14
Norsjö 21
Robertsfors 21
Skellefteå 14
Sorsele 21
Storuman 11
Umeå 26
Vilhelmina 10
Vindeln 21
Vännäs 33
Åsele 14
Västerbottens län 21
Riket 10
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2011-2021. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 42 51 45 32 33 36 27 31 39 41 34
Dorotea 47 43 43 41 36 34 36 42 28 31 21
Lycksele 21 20 19 16 17 17 15 15 15 15 13
Malå 23 29 31 28 30 31 25 25 23 24 23
Nordmaling 35 25 23 .. 19 16 13 16 17 18 14
Norsjö 35 36 37 32 35 34 30 26 29 22 21
Robertsfors 25 34 33 23 29 18 18 20 22 23 21
Skellefteå 29 30 30 28 27 26 24 22 21 17 14
Sorsele 35 36 33 25 24 14 15 21 25 21 21
Storuman 18 17 15 11 14 18 15 18 19 12 11
Umeå 35 36 37 29 32 32 29 28 30 31 26
Vilhelmina 24 22 20 15 15 10 12 10 11 11 10
Vindeln 23 26 14 25 27 0 21 26 27 26 21
Vännäs 30 32 32 31 31 33 23 27 30 34 33
Åsele 37 37 35 24 26 30 19 13 14 12 14
Västerbottens län 31 32 32 26 30 27 25 25 26 25 21
Riket 18 18 18 .. 16 13 13 12 12 11 10
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 100 121 108 77 79 87 65 73 92 97 82
Dorotea 100 90 91 87 75 72 75 89 58 65 44
Lycksele 100 94 93 79 82 81 74 72 74 72 63
Malå 100 127 139 125 135 139 109 112 103 106 103
Nordmaling 100 72 66 .. 55 46 37 45 49 51 40
Norsjö 100 104 107 91 102 99 86 74 82 62 62
Robertsfors 100 134 130 93 116 73 70 80 87 92 84
Skellefteå 100 103 102 97 91 89 82 76 72 57 47
Sorsele 100 103 95 72 69 40 43 61 72 60 62
Storuman 100 97 81 61 78 100 84 101 105 65 63
Umeå 100 105 106 83 93 93 84 81 88 89 76
Vilhelmina 100 92 84 65 61 41 51 43 47 46 42
Vindeln 100 112 63 109 119 0 91 113 117 115 94
Vännäs 100 108 106 104 103 112 77 90 100 116 111
Åsele 100 101 96 67 71 82 52 34 40 34 37
Västerbottens län 100 104 103 83 96 88 80 79 82 79 68
Riket 100 98 96 .. 87 73 70 68 68 62 55

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta