Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Regionernas kostnader för kult…

Regionernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Här ingår bland annat verksamhetsanknutna tjänster, lokal- och fastighetskostnad, resekostnader, försäkringsavgifter m.m samt kapitalkostnader för anläggningstillgångar

Regionernas driftskostnader för kultur 2021. Kronor per invånare.

Region Nettokostnad
Region Stockholm 222
Region Uppsala 354
Region Sörmland 669
Region Östergötland 639
Region Jönköpings län 649
Region Kronoberg 531
Region Kalmar län 481
Region Blekinge 661
Region Skåne 543
Region Halland 437
Västra Götalandsregionen 1 328
Region Värmland 699
Region Örebro län 623
Region Västmanland 470
Region Dalarna 610
Region Gävleborg 514
Region Västernorrland 631
Region Jämtland Härjedalen 977
Region Västerbotten 768
Region Norrbotten 905
Samtliga regioner 629

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta