Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2023-05-17
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2022

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Bjurholm 11
Dorotea 10
Lycksele 6
Malå 8
Nordmaling 5
Norsjö 7
Robertsfors 7
Skellefteå 5
Sorsele 8
Storuman 5
Umeå 10
Vilhelmina 6
Vindeln 9
Vännäs 11
Åsele 6
Västerbottens län 8
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2012-2022. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 13 14 13 12 12 12 11 11 12 11 11
Dorotea 12 12 14 13 12 8 8 9 10 7 10
Lycksele 8 7 8 8 8 7 6 7 6 5 6
Malå 8 8 9 9 10 8 8 8 8 8 8
Nordmaling 7 6 6 8 7 4 5 6 6 5 5
Norsjö 9 10 11 11 10 9 8 9 7 7 7
Robertsfors 9 9 9 9 9 7 7 7 8 7 7
Skellefteå 10 10 9 11 10 7 7 6 5 4 5
Sorsele 11 10 9 8 9 7 7 8 8 7 8
Storuman 7 6 7 8 8 7 7 7 5 5 5
Umeå 12 12 11 12 12 10 11 12 11 9 10
Vilhelmina 9 9 8 8 7 7 6 6 6 4 6
Vindeln 9 6 13 11 10 9 9 9 9 8 9
Vännäs 11 11 12 14 16 11 12 10 12 11 11
Åsele 12 12 13 14 11 12 7 10 6 7 6
Västerbottens län 10 10 10 11 11 9 9 9 9 7 8
Riket 7 7 .. 8 6 6 6 5 5 4 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 103 103 89 95 94 86 83 91 87 82
Dorotea 100 101 114 105 100 70 68 76 80 60 85
Lycksele 100 98 99 101 100 94 82 90 85 71 78
Malå 100 105 112 119 127 103 99 103 101 97 103
Nordmaling 100 98 88 116 107 57 75 86 93 70 83
Norsjö 100 105 114 117 111 94 87 95 78 71 79
Robertsfors 100 97 93 98 93 78 81 81 87 75 79
Skellefteå 100 101 99 118 109 78 72 68 55 43 56
Sorsele 100 93 88 76 84 69 66 74 71 69 77
Storuman 100 93 99 114 111 94 95 102 73 67 74
Umeå 100 101 94 101 100 89 98 101 96 78 85
Vilhelmina 100 94 87 89 77 77 67 71 68 48 61
Vindeln 100 58 138 116 101 94 94 93 96 83 93
Vännäs 100 103 108 134 151 101 110 97 112 102 106
Åsele 100 93 108 110 86 100 57 81 50 59 49
Västerbottens län 100 100 97 107 104 86 89 91 85 69 78
Riket 100 98 .. 113 87 81 78 78 71 62 68

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta