Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2020

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Bjurholm 12
Dorotea 10
Lycksele 6
Malå 8
Nordmaling 6
Norsjö 7
Robertsfors 8
Skellefteå 5
Sorsele 8
Storuman 5
Umeå 11
Vilhelmina 6
Vindeln 9
Vännäs 12
Åsele 6
Västerbottens län 9
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjurholm 10 12 12 11 13 14 13 12 12 12 11 11 12
Dorotea 10 11 12 13 12 12 14 13 12 8 8 9 10
Lycksele 17 8 9 9 8 7 8 8 8 7 6 7 6
Malå 7 7 10 7 8 8 9 9 10 8 8 8 8
Nordmaling 6 9 9 8 7 6 6 8 7 4 5 6 6
Norsjö 10 9 10 9 9 10 11 11 10 9 8 9 7
Robertsfors 7 7 7 7 9 9 9 9 9 7 7 7 8
Skellefteå 10 10 10 10 10 10 9 11 10 7 7 6 5
Sorsele 9 10 10 11 11 10 9 8 9 7 7 8 8
Storuman 5 6 6 7 7 6 7 8 8 7 7 7 5
Umeå 11 11 11 11 12 12 11 12 12 10 11 12 11
Vilhelmina 11 8 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 6
Vindeln 8 8 5 7 9 6 13 11 10 9 9 9 9
Vännäs 11 11 10 10 11 11 12 14 16 11 12 10 12
Åsele 12 12 13 12 12 12 13 14 11 12 7 10 6
Västerbottens län 10 10 10 10 10 10 10 11 11 9 9 9 9
Riket 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjurholm 100 116 120 109 127 132 131 114 121 120 110 105 116
Dorotea 100 106 124 134 120 121 136 126 119 83 81 90 95
Lycksele 100 47 53 53 46 45 46 46 46 43 38 42 39
Malå 100 100 151 101 121 127 135 144 153 125 120 124 122
Nordmaling 100 147 147 143 110 108 98 128 118 63 83 95 102
Norsjö 100 94 96 96 94 99 107 110 105 89 82 89 73
Robertsfors 100 102 99 104 128 124 118 125 119 100 104 103 111
Skellefteå 100 101 97 98 96 97 95 113 105 75 69 66 53
Sorsele 100 115 114 124 122 113 107 93 102 84 81 90 86
Storuman 100 106 120 123 128 118 127 145 142 121 121 131 93
Umeå 100 101 103 103 106 108 100 107 106 94 104 108 102
Vilhelmina 100 73 91 88 82 77 71 72 63 63 55 58 55
Vindeln 100 95 59 89 113 66 156 131 114 106 107 105 109
Vännäs 100 101 97 93 102 105 110 137 154 103 112 99 114
Åsele 100 107 109 103 107 100 116 118 92 107 61 87 54
Västerbottens län 100 97 98 99 100 100 97 107 103 86 88 90 84
Riket 100 100 96 96 93 91 .. 105 80 75 73 72 66

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta