Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2022 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Väster-bottens län

Riket             

Väster-bottens län

Riket

Areella

17 949

243 069

41,0

17,4

Tillverkning, gruvor, energi

1 921

63 475

4,4

4,6

Byggindustri

2 966

124 326

6,8

8,9

Handel

3 141

147 286

7,2

10,6

Hotell och restaurang

883

38 282

2,0

2,7

Transport och kommunikation

885

36 176

2,0

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 323

406 613

19,0

29,2

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 787

107 313

6,4

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 936

226 544

11,3

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

43 791

1 393 084

100

100

Näringsgren okänd

110

6 088

 

 

Totalt

43 901

1 399 172

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta