Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2023 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Väster-bottens län

Riket             

Väster-bottens län

Riket

Areella

17 761

240 758

40,4

17,1

Tillverkning, gruvor, energi

1 936

64 011

4,4

4,5

Byggindustri

3 046

125 978

6,9

8,9

Handel

3 160

148 219

7,2

10,5

Hotell och restaurang

865

38 519

2,0

2,7

Transport och kommunikation

905

36 714

2,1

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 576

418 123

19,5

29,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 793

108 295

6,3

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 946

228 807

11,2

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

43 988

1 409 424

100

100

Näringsgren okänd

111

6 191

 

 

Totalt

44 099

1 415 615

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta