Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Bjurholm

382

82

146

610

Dorotea

299

67

195

561

Lycksele

1 058

233

916

2 207

Malå

430

61

224

715

Nordmaling

707

197

493

1 397

Norsjö

604

112

275

991

Robertsfors

827

157

452

1 436

Skellefteå

5 481

1 292

5 187

11 960

Sorsele

401

38

337

776

Storuman

778

201

544

1 523

Umeå

4 331

1 714

10 399

16 444

Vilhelmina

857

192

587

1 636

Vindeln

780

173

427

1 380

Vännäs

669

185

582

1 436

Åsele

345

116

258

719

Västerbottens län

17 949

4 887

20 955

43 791

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjurholm

62,6

13,4

23,9

100

Dorotea

53,3

11,9

34,8

100

Lycksele

47,9

10,6

41,5

100

Malå

60,1

8,5

31,3

100

Nordmaling

50,6

14,1

35,3

100

Norsjö

60,9

11,3

27,7

100

Robertsfors

57,6

10,9

31,5

100

Skellefteå

45,8

10,8

43,4

100

Sorsele

51,7

4,9

43,4

100

Storuman

51,1

13,2

35,7

100

Umeå

26,3

10,4

63,2

100

Vilhelmina

52,4

11,7

35,9

100

Vindeln

56,5

12,5

30,9

100

Vännäs

46,6

12,9

40,5

100

Åsele

48,0

16,1

35,9

100

Västerbottens län

41,0

11,2

47,9

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp

         

Västerbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2002

8 689

3 142

13 508

25 339

2003

9 327

3 203

13 754

26 284

2004

9 108

3 255

14 058

26 421

2005

11 808

3 372

14 458

29 638

2006

14 675

3 515

15 067

33 257

2007

14 923

3 592

15 384

33 899

2008

14 530

3 589

15 658

33 777

2009

14 034

3 598

15 897

33 529

2010

13 936

3 480

15 665

33 081

2011

16 605

3 805

17 894

38 304

2012

17 406

3 887

18 173

39 466

2013

16 797

3 926

18 434

39 157

2014

18 078

4 013

18 659

40 750

2015

18 290

4 495

40 676

63 461

2016

18 352

4 215

19 422

41 989

2017

18 334

4 275

19 707

42 316

2018

18 312

4 362

19 933

42 607

2019

18 194

4 449

20 295

42 938

2020

18 254

4 631

20 493

43 378

2021

18 076

4 724

20 667

43 467

2022

17 949

4 887

20 955

43 791

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp. Index år 2002=100

         

Västerbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

107

102

102

104

2004

105

104

104

104

2005

136

107

107

117

2006

169

112

112

131

2007

172

114

114

134

2008

167

114

116

133

2009

162

115

118

132

2010

160

111

116

131

2011

191

121

132

151

2012

200

124

135

156

2013

193

125

136

155

2014

208

128

138

161

2015

210

143

301

250

2016

211

134

144

166

2017

211

136

146

167

2018

211

139

148

168

2019

209

142

150

169

2020

210

147

152

171

2021

208

150

153

172

2022

207

156

155

173

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

102

103

103

2004

106

104

106

106

2005

115

108

110

111

2006

126

112

114

116

2007

128

116

119

120

2008

126

116

123

123

2009

123

118

126

124

2010

126

119

124

124

2011

146

129

141

140

2012

151

131

144

143

2013

145

131

145

143

2014

151

133

148

146

2015

152

136

151

149

2016

152

140

154

152

2017

151

140

156

153

2018

151

141

159

155

2019

150

143

162

157

2020

150

146

165

159

2021

149

152

169

163

2022

148

157

173

166

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta