Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2023 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Bjurholm

375

92

150

617

Dorotea

284

69

193

546

Lycksele

1 071

249

919

2 239

Malå

417

60

223

700

Nordmaling

701

200

494

1 395

Norsjö

598

114

278

990

Robertsfors

827

163

456

1 446

Skellefteå

5 424

1 312

5 254

11 990

Sorsele

391

40

344

775

Storuman

767

193

559

1 519

Umeå

4 305

1 745

10 578

16 628

Vilhelmina

835

201

592

1 628

Vindeln

758

177

434

1 369

Vännäs

667

185

588

1 440

Åsele

341

112

253

706

Västerbottens län

17 761

4 982

21 245

43 988

Riket

240 758

189 989

978 677

1 409 424

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjurholm

60,8

14,9

24,3

100

Dorotea

52,0

12,6

35,3

100

Lycksele

47,8

11,1

41,0

100

Malå

59,6

8,6

31,9

100

Nordmaling

50,3

14,3

35,4

100

Norsjö

60,4

11,5

28,1

100

Robertsfors

57,2

11,3

31,5

100

Skellefteå

45,2

10,9

43,8

100

Sorsele

50,5

5,2

44,4

100

Storuman

50,5

12,7

36,8

100

Umeå

25,9

10,5

63,6

100

Vilhelmina

51,3

12,3

36,4

100

Vindeln

55,4

12,9

31,7

100

Vännäs

46,3

12,8

40,8

100

Åsele

48,3

15,9

35,8

100

Västerbottens län

40,4

11,3

48,3

100

Riket

17,1

13,5

69,4

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp

         

Västerbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2003

9 327

3 203

13 754

26 284

2004

9 108

3 255

14 058

26 421

2005

11 808

3 372

14 458

29 638

2006

14 675

3 515

15 067

33 257

2007

14 923

3 592

15 384

33 899

2008

14 530

3 589

15 658

33 777

2009

14 034

3 598

15 897

33 529

2010

13 936

3 480

15 665

33 081

2011

16 605

3 805

17 894

38 304

2012

17 406

3 887

18 173

39 466

2013

16 797

3 926

18 434

39 157

2014

18 078

4 013

18 659

40 750

2015

18 290

4 495

40 676

63 461

2016

18 352

4 215

19 422

41 989

2017

18 334

4 275

19 707

42 316

2018

18 312

4 362

19 933

42 607

2019

18 194

4 449

20 295

42 938

2020

18 254

4 631

20 493

43 378

2021

18 076

4 724

20 667

43 467

2022

17 949

4 887

20 955

43 791

2023

17 761

4 982

21 245

43 988

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

2023

240 758

189 989

978 677

1 409 424

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Utveckling av antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp. Index år 2003=100

         

Västerbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

98

102

102

101

2005

127

105

105

113

2006

157

110

110

127

2007

160

112

112

129

2008

156

112

114

129

2009

150

112

116

128

2010

149

109

114

126

2011

178

119

130

146

2012

187

121

132

150

2013

180

123

134

149

2014

194

125

136

155

2015

196

140

296

241

2016

197

132

141

160

2017

197

133

143

161

2018

196

136

145

162

2019

195

139

148

163

2020

196

145

149

165

2021

194

147

150

165

2022

192

153

152

167

2023

190

156

154

167

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

100

103

103

102

2005

109

106

107

107

2006

119

110

111

113

2007

120

114

115

116

2008

119

113

120

119

2009

116

116

122

120

2010

119

116

121

120

2011

138

127

137

135

2012

143

128

139

139

2013

136

128

141

138

2014

143

130

144

142

2015

143

133

146

144

2016

143

137

150

147

2017

142

137

152

148

2018

142

138

155

150

2019

141

140

157

152

2020

141

143

160

154

2021

140

149

165

157

2022

139

154

168

161

2023

138

156

171

162

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta