Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Väster-bottens län

Riket             

Väster-bottens län

Riket

Areella

18 254

245 937

42,1

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

1 852

60 832

4,3

4,6

Byggindustri

2 779

113 576

6,4

8,5

Handel

3 127

143 286

7,2

10,7

Hotell och restaurang

852

36 536

2,0

2,7

Transport och kommunikation

868

33 443

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 914

380 537

18,2

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 876

104 915

6,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 856

217 188

11,2

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

43 378

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

85

5 409

 

 

Totalt

43 463

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta