Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2021 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Väster-bottens län

Riket             

Väster-bottens län

Riket

Areella

18 076

244 775

41,6

17,9

Tillverkning, gruvor, energi

1 885

62 289

4,3

4,6

Byggindustri

2 839

119 600

6,5

8,8

Handel

3 164

146 506

7,3

10,7

Hotell och restaurang

848

37 417

2,0

2,7

Transport och kommunikation

861

35 164

2,0

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 111

393 035

18,7

28,8

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 786

105 773

6,4

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 897

222 148

11,3

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

43 467

1 366 707

100

100

Näringsgren okänd

92

5 818

 

 

Totalt

43 559

1 372 525

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta