Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2021

         

Omsättning

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

494

1 951

25 384

94 821

250-999 Tkr

122

315

7 191

16 662

1-1,9 Mnkr

53

118

2 938

6 501

2-4,9 Mnkr

48

102

3 284

6 523

5-9,9 Mnkr

32

62

1 873

3 681

10-49 Mnkr

53

90

3 241

5 423

50-99 Mnkr

16

16

875

1 355

100 - Mnkr

25

13

1 477

1 869

Samtliga

843

2 667

46 263

136 835

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2012-2021

                     

Västerbottens län

               

Omsättning

Exportföretag

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 -250 Tkr

372

408

403

421

449

429

435

430

441

494

250-999 Tkr

114

112

104

116

110

105

124

113

116

122

1-1,9 Mnkr

50

41

52

46

45

53

43

46

46

53

2-4,9 Mnkr

37

43

38

39

44

41

53

38

44

48

5-9,9 Mnkr

18

22

24

22

21

19

22

26

24

32

10-49 Mnkr

56

55

51

49

50

53

46

54

50

53

50-99 Mnkr

12

9

11

13

11

11

16

13

18

16

100 - Mnkr

19

22

21

24

21

21

22

22

20

25

Samtliga

678

712

704

730

751

732

761

742

759

843

Omsättning

Importföretag

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 -250 Tkr

1111

1385

1543

1543

1704

1 701

1 740

1 759

1 753

1 951

250-999 Tkr

274

327

303

322

310

323

312

328

300

315

1-1,9 Mnkr

88

94

97

122

110

118

104

112

111

118

2-4,9 Mnkr

85

76

81

96

112

93

100

107

104

102

5-9,9 Mnkr

35

38

45

44

44

56

60

57

58

62

10-49 Mnkr

53

56

60

58

57

66

74

67

72

90

50-99 Mnkr

9

10

7

11

9

10

13

15

16

16

100 - Mnkr

8

8

10

11

10

9

13

12

9

13

Samtliga

1663

1994

2146

2207

2356

2 376

2 416

2 457

2 423

2 667

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 -250 Tkr

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

25 384

250-999 Tkr

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

7 191

1-1,9 Mnkr

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2 938

2-4,9 Mnkr

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

3 284

5-9,9 Mnkr

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

1 873

10-49 Mnkr

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

3 241

50-99 Mnkr

683

658

713

730

731

726

796

824

847

875

100 - Mnkr

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

1 477

Samtliga

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

46 263

Omsättning

Importföretag

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 -250 Tkr

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

94 821

250-999 Tkr

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

16 662

1-1,9 Mnkr

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

6 501

2-4,9 Mnkr

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

6 523

5-9,9 Mnkr

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

3 681

10-49 Mnkr

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

5 423

50-99 Mnkr

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

1 355

100 - Mnkr

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

1 869

Samtliga

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

136 835

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta