Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2022

         

Omsättning

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

492

2 058

25 274

101 721

250-999 Tkr

145

330

7 457

17 595

1-1,9 Mnkr

50

105

2 978

6 820

2-4,9 Mnkr

56

121

3 377

6 722

5-9,9 Mnkr

30

69

2 015

3 891

10-49 Mnkr

60

85

3 387

5 814

50-99 Mnkr

14

23

973

1 461

100 - Mnkr

26

18

1 641

2 214

Samtliga

873

2 809

47 102

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2013-2022

                     

Västerbottens län

               

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

408

403

421

449

429

435

430

441

494

492

250-999 Tkr

112

104

116

110

105

124

113

116

122

145

1-1,9 Mnkr

41

52

46

45

53

43

46

46

53

50

2-4,9 Mnkr

43

38

39

44

41

53

38

44

48

56

5-9,9 Mnkr

22

24

22

21

19

22

26

24

32

30

10-49 Mnkr

55

51

49

50

53

46

54

50

53

60

50-99 Mnkr

9

11

13

11

11

16

13

18

16

14

100 - Mnkr

22

21

24

21

21

22

22

20

25

26

Samtliga

712

704

730

751

732

761

742

759

843

873

Omsättning

Importföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

1385

1543

1543

1704

1 701

1 740

1 759

1 753

1 951

2 058

250-999 Tkr

327

303

322

310

323

312

328

300

315

330

1-1,9 Mnkr

94

97

122

110

118

104

112

111

118

105

2-4,9 Mnkr

76

81

96

112

93

100

107

104

102

121

5-9,9 Mnkr

38

45

44

44

56

60

57

58

62

69

10-49 Mnkr

56

60

58

57

66

74

67

72

90

85

50-99 Mnkr

10

7

11

9

10

13

15

16

16

23

100 - Mnkr

8

10

11

10

9

13

12

9

13

18

Samtliga

1994

2146

2207

2356

2 376

2 416

2 457

2 423

2 667

2 809

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

25 384

25 274

250-999 Tkr

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

7 191

7 457

1-1,9 Mnkr

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2 938

2 978

2-4,9 Mnkr

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

3 284

3 377

5-9,9 Mnkr

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

1 873

2 015

10-49 Mnkr

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

3 241

3 387

50-99 Mnkr

658

713

730

731

726

796

824

847

875

973

100 - Mnkr

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

1 477

1 641

Samtliga

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

46 263

47 102

Omsättning

Importföretag

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

94 821

101 721

250-999 Tkr

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

16 662

17 595

1-1,9 Mnkr

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

6 501

6 820

2-4,9 Mnkr

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

6 523

6 722

5-9,9 Mnkr

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

3 681

3 891

10-49 Mnkr

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

5 423

5 814

50-99 Mnkr

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

1 355

1 461

100 - Mnkr

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

1 869

2 214

Samtliga

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

136 835

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta