Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2022

         

Landområde

Antal

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

384

323

20 666

15 607

EU

575

2 460

31 309

126 027

Övriga Europa

217

383

13 257

24 526

Fjärran Östern

117

315

7 707

20 681

Övriga Asien

58

52

4 455

4 901

Nord- och Centralamerika

149

323

9 285

16 725

Sydamerika

33

12

1 981

925

Afrika

43

18

2 260

1 263

Samtliga

873

2 809

47 102

146 238

         

Landområde

Procentuell fördelning

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

44,0

11,5

43,9

10,7

EU

65,9

87,6

66,5

86,2

Övriga Europa

24,9

13,6

28,1

16,8

Fjärran Östern

13,4

11,2

16,4

14,1

Övriga Asien

6,6

1,9

9,5

3,4

Nord- och Centralamerika

17,1

11,5

19,7

11,4

Sydamerika

3,8

0,4

4,2

0,6

Afrika

4,9

0,6

4,8

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016-2022

                             

Västerbottens län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norden

391

380

391

371

385

377

384

52

52

51

50

51

45

44

EU

506

515

531

532

521

583

575

67

70

70

72

69

69

66

Övriga Europa

107

99

96

102

127

199

217

14

14

13

14

17

24

25

Fjärran Östern

127

120

113

117

112

120

117

17

16

15

16

15

14

13

Övriga Asien

63

60

59

59

55

60

58

8

8

8

8

7

7

7

Nord- och Centralamerika

142

140

132

132

128

141

149

19

19

17

18

17

17

17

Sydamerika

37

31

36

35

36

39

33

5

4

5

5

5

5

4

Afrika

55

45

47

45

49

50

43

7

6

6

6

6

6

5

Samtliga

751

732

761

742

759

843

873

 

 

 

 

 

 

100

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norden

291

287

300

304

309

334

323

12

12

12

12

13

13

11

EU

2000

2 017

2 077

2 133

2 125

2 249

2 460

85

85

86

87

88

84

88

Övriga Europa

82

92

92

89

135

412

383

3

4

4

4

6

15

14

Fjärran Östern

305

318

320

321

293

321

315

13

13

13

13

12

12

11

Övriga Asien

56

52

51

52

58

51

52

2

2

2

2

2

2

2

Nord- och Centralamerika

386

372

346

350

316

316

323

16

16

14

14

13

12

11

Sydamerika

17

16

17

14

8

9

12

1

1

1

1

0

0

0

Afrika

20

18

19

17

14

12

18

1

1

1

1

1

0

1

Samtliga

2356

2 376

2 416

2 457

2 423

2 667

2 809

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020