Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2021

         

Landområde

Antal

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

377

334

20 734

14 991

EU

583

2 249

30 951

114 216

Övriga Europa

199

412

13 594

25 891

Fjärran Östern

120

321

7 913

21 363

Övriga Asien

60

51

4 315

4 946

Nord- och Centralamerika

141

316

8 691

17 320

Sydamerika

39

9

2 012

903

Afrika

50

12

2 327

1 295

Samtliga

843

2 667

46 263

136 835

         

Landområde

Procentuell fördelning

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

44,7

12,5

44,8

11,0

EU

69,2

84,3

66,9

83,5

Övriga Europa

23,6

15,4

29,4

18,9

Fjärran Östern

14,2

12,0

17,1

15,6

Övriga Asien

7,1

1,9

9,3

3,6

Nord- och Centralamerika

16,7

11,8

18,8

12,7

Sydamerika

4,6

0,3

4,3

0,7

Afrika

5,9

0,4

5,0

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2015-2021

                             

Västerbottens län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

376

391

380

391

371

385

377

52

52

52

51

50

51

45

EU

485

506

515

531

532

521

583

66

67

70

70

72

69

69

Övriga Europa

98

107

99

96

102

127

199

13

14

14

13

14

17

24

Fjärran Östern

120

127

120

113

117

112

120

16

17

16

15

16

15

14

Övriga Asien

61

63

60

59

59

55

60

8

8

8

8

8

7

7

Nord- och Centralamerika

134

142

140

132

132

128

141

18

19

19

17

18

17

17

Sydamerika

41

37

31

36

35

36

39

6

5

4

5

5

5

5

Afrika

52

55

45

47

45

49

50

7

7

6

6

6

6

6

Samtliga

730

751

732

761

742

759

843

 

 

 

 

 

 

100

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

279

291

287

300

304

309

334

13

12

12

12

12

13

13

EU

1824

2000

2 017

2 077

2 133

2 125

2 249

83

85

85

86

87

88

84

Övriga Europa

80

82

92

92

89

135

412

4

3

4

4

4

6

15

Fjärran Östern

331

305

318

320

321

293

321

15

13

13

13

13

12

12

Övriga Asien

56

56

52

51

52

58

51

3

2

2

2

2

2

2

Nord- och Centralamerika

386

386

372

346

350

316

316

17

16

16

14

14

13

12

Sydamerika

11

17

16

17

14

8

9

0

1

1

1

1

0

0

Afrika

16

20

18

19

17

14

12

1

1

1

1

1

1

0

Samtliga

2207

2356

2 376

2 416

2 457

2 423

2 667

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

20362

20422

20712

20557

20526

20371

20 734

51

51

51

50

48

48

45

EU

28588

28990

28897

28710

30174

29440

30 951

72

72

72

70

71

70

67

Övriga Europa

6249

6378

6531

6483

6674

7798

13 594

16

16

16

16

16

18

29

Fjärran Östern

7544

7798

7647

7628

7749

7758

7 913

19

19

19

19

18

18

17

Övriga Asien

4327

4345

4483

4324

4254

4181

4 315

11

11

11

11

10

10

9

Nord- och Centralamerika

7829

8184

8104

8102

8251

8192