Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västa Götalands län 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män      

Totalt       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

47 200

50 274

97 474

 

 

47 200

50 274

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

49 762

52 986

102 748

 

 

49 762

52 986

0,0

0,0

2,8

3,0

10-14

50 474

53 953

104 427

 

 

50 474

53 953

0,0

0,0

2,9

3,1

15-19

48 132

51 013

99 145

16 034

13 189

32 098

37 824

0,9

0,7

1,8

2,2

20-24

46 780

53 096

99 876

31 421

36 203

15 359

16 893

1,8

2,1

0,9

1,0

25-29

56 665

59 776

116 441

43 887

47 748

12 778

12 028

2,5

2,7

0,7

0,7

30-34

65 572

70 530

136 102

53 597

60 121

11 975

10 409

3,0

3,4

0,7

0,6

35-39

57 204

61 443

118 647

47 513

53 092

9 691

8 351

2,7

3,0

0,6

0,5

40-44

52 765

55 459

108 224

45 201

48 665

7 564

6 794

2,6

2,8

0,4

0,4

45-49

52 785

55 060

107 845

45 942

48 819

6 843

6 241

2,6

2,8

0,4

0,4

50-54

53 911

55 088

108 999

46 513

48 688

7 398

6 400

2,6

2,8

0,4

0,4

55-59

56 027

57 382

113 409

46 950

49 504

9 077

7 878

2,7

2,8

0,5

0,4

60-64

47 347

48 255

95 602

34 140

36 102

13 207

12 153

1,9

2,1

0,8

0,7

65-69

45 659

44 585

90 244

14 484

17 136

31 175

27 449

0,8

1,0

1,8

1,6

70-74

43 760

41 759

85 519

5 987

9 809

37 773

31 950

0,3

0,6

2,1

1,8

75-79

41 183

38 011

79 194

 

 

41 183

38 011

0,0

0,0

2,3

2,2

80-84

26 877

22 612

49 489

 

 

26 877

22 612

0,0

0,0

1,5

1,3

85-89

16 800

11 341

28 141

 

 

16 800

11 341

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

8 846

4 331

13 177

 

 

8 846

4 331

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 638

863

3 501

 

 

2 638

863

0,0

0,0

0,2

0,0

100-

372

80

452

 

 

372

80

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

870 759

887 897

1 758 656

431 669

469 076

439 090

418 821

24,5

26,7

25,0

23,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta