Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Kultur och fritid // Regionernas nettokostnader för…

Regionernas nettokostnader för kultur

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
Regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2021. Kronor per invånare.

Region/landsting Teater och musik Museer Övrig kultur- versamhet Kostnad per/ invånare
Region Stockholm 91 1 113 205
Region Uppsala 38 51 129 218
Region Sörmland 86 156 182 424
Region Östergötland 128 32 213 373
Region Jönköpings län 249 58 157 464
Region Kronoberg 113 74 143 329
Region Kalmar län 85 65 150 299
Region Blekinge 94 63 227 384
Region Skåne 319 67 -3 383
Region Halland 56 74 188 317
Västra Götalandsregionen 351 153 178 682
Region Värmland 293 107 -27 373
Region Örebro län 140 75 202 417
Region Västmanland 65 100 111 276
Region Dalarna 146 90 184 420
Region Gävleborg 111 94 111 316
Region Västernorrland 188 94 111 393
Region Jämtland Härjedalen 129 182 182 492
Region Västerbotten 149 87 149 386
Region Norrbotten 192 112 236 541
Samtliga regioner 185 74 128 386
Landstingens/regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholm 183 389 187 191 219 200 237 203 225 214 205
Uppsala 180 63 191 201 206 255 290 229 203 209 218
Södermanland 202 53 220 260 271 264 295 363 363 327 424
Östergötland 1 0 1 1 489 449 442 500 485 348 373
Jönköping 287 129 361 378 379 417 437 432 448 437 464
Kronoberg 311 31 166 163 287 313 294 315 313 326 329
Kalmar 240 53 235 267 252 272 259 282 342 309 299
Blekinge 252 39 262 262 262 278 284 304 349 358 384
Skåne 339 440 355 372 449 353 364 375 355 399 383
Halland 209 68 .. 235 238 256 280 294 301 304 317
Västra Götaland 542 701 553 580 582 606 494 627 656 682 682
Värmland 242 68 256 266 268 272 282 302 340 382 373
Örebro 238 77 269 283 326 227 264 397 420 393 417
Västmanland 212 56 232 237 235 235 251 263 283 274 276
Dalarna 324 88 335 352 345 362 360 384 402 412 420
Gävleborg 256 74 221 300 337 334 305 300 313 317 316
Västernorrland 318 85 351 348 349 354 360 363 387 376 393
Jämtland Härjedalen 386 17 142 117 424 435 421 437 408 454 492
Västerbotten 320 87 332 335 334 335 340 343 370 370 386
Norrbotten 418 118 493 516 513 519 513 551 600 557 541
Samtliga landsting/regioner 293 2 636 302 314 362 349 344 370 384 383 386
Utveckling av landstingens/regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholm 100 212 102 104 119 109 129 111 123 117 112
Uppsala 100 35 106 111 114 141 161 127 113 116 121
Södermanland 100 26 109 129 134 131 146 180 180 162 210
Östergötland 100 92 90 102 99 71 76
Jönköping 100 45 126 132 132 145 152 150 156 152 162
Kronoberg 100 10 53 52 92 101 94 101 100 105 106
Kalmar 100 22 98 111 105 113 108 117 142 129 125
Blekinge 100 15 104 104 104 110 113 121 139 142 153
Skåne 100 130 105 110 133 104 107 111 105 118 113
Halland 100 33 . 112 114 123 134 141 144 146 152
Västra Götaland 100 129 102 107 107 112 91 116 121 126 126
Värmland 100 28 106 110 111 112 116 125 140 158 154
Örebro 100 33 113 119 137 96 111 167 177 165 175
Västmanland 100 26 109 112 110 111 118 124 133 129 130
Dalarna 100 27 103 109 107 112 111 119 124 127 130
Gävleborg 100 29 86 117 132 130 119 117 122 124 124
Västernorrland 100 27 110 109 110 111 113 114 122 118 124
Jämtland Härjedalen 100 4 37 30 110 113 109 113 106 118 128
Västerbotten 100 27 104 105 104 105 106 107 116 116 121
Norrbotten 100 28 118 123 122 124 123 132 143 133 129
Samtliga landsting/regioner 100 901 103 107 124 119 117 127 131 131 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta