Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västra Götalands län

Riket             

Västra Götalands län

Riket

Areella

34 917

245 937

16,7

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

10 601

60 832

5,1

4,6

Byggindustri

17 972

113 576

8,6

8,5

Handel

24 547

143 286

11,7

10,7

Hotell och restaurang

5 810

36 536

2,8

2,7

Transport och kommunikation

5 733

33 443

2,7

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

60 243

380 537

28,8

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

16 085

104 915

7,7

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

33 327

217 188

15,9

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

209 235

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

783

5 409

 

 

Totalt

210 018

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta