Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2022

         

Omsättning

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

4 260

15 979

25 274

101 721

250-999 Tkr

1 331

2 892

7 457

17 595

1-1,9 Mnkr

557

1 249

2 978

6 820

2-4,9 Mnkr

680

1 239

3 377

6 722

5-9,9 Mnkr

380

706

2 015

3 891

10-49 Mnkr

702

1 113

3 387

5 814

50-99 Mnkr

162

291

973

1 461

100 - Mnkr

309

413

1 641

2 214

Samtliga

8 381

23 882

47 102

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2013-2022

                     

Västra Götalands län

               

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

3840

3906

3783

3911

3 776

3 805

3 881

3 903

4 310

4 260

250-999 Tkr

1234

1182

1228

1233

1 194

1 243

1 256

1 243

1 331

1 331

1-1,9 Mnkr

510

537

566

521

543

556

554

528

542

557

2-4,9 Mnkr

616

607

623

633

645

625

688

632

617

680

5-9,9 Mnkr

374

367

362

373

380

381

379

356

378

380

10-49 Mnkr

561

565

580

586

595

606

607

613

664

702

50-99 Mnkr

121

136

141

136

141

157

163

164

164

162

100 - Mnkr

203

216

218

224

231

248

250

242

276

309

Samtliga

7459

7516

7501

7617

7 505

7 621

7 778

7 681

8 282

8 381

Omsättning

Importföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

10348

11319

11831

12513

12 839

12 955

13 518

13 411

15 019

15 979

250-999 Tkr

2567

2575

2635

2721

2 703

2 766

2 801

2 651

2 734

2 892

1-1,9 Mnkr

1005

1058

1038

1065

1 075

1 051

1 116

1 132

1 152

1 249

2-4,9 Mnkr

1064

1073

1092

1117

1 144

1 119

1 067

1 103

1 191

1 239

5-9,9 Mnkr

591

612

627

642

626

632

650

630

702

706

10-49 Mnkr

873

889

966

977

978

1 017

1 025

994

1 016

1 113

50-99 Mnkr

181

198

220

221

254

263

250

243

279

291

100 - Mnkr

236

256

266

267

280

302

300

283

329

413

Samtliga

16865

17980

18675

19523

19899

20105

20727

20447

22 422

23 882

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

25 384

25 274

250-999 Tkr

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

7 191

7 457

1-1,9 Mnkr

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2 938

2 978

2-4,9 Mnkr

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

3 284

3 377

5-9,9 Mnkr

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

1 873

2 015

10-49 Mnkr

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

3 241

3 387

50-99 Mnkr

658

713

730

731

726

796

824

847

875

973

100 - Mnkr

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

1 477

1 641

Samtliga

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

46 263

47 102

Omsättning

Importföretag

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

94 821

101 721

250-999 Tkr

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

16 662

17 595

1-1,9 Mnkr

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

6 501

6 820

2-4,9 Mnkr

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

6 523

6 722

5-9,9 Mnkr

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

3 681

3 891

10-49 Mnkr

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

5 423

5 814

50-99 Mnkr

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

1 355

1 461

100 - Mnkr

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

1 869

2 214

Samtliga

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

136 835

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta