Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2023 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västra Götalands län

Riket             

Västra Götalands län

Riket

Areella

34 132

240 758

15,5

17,1

Tillverkning, gruvor, energi

10 771

64 011

4,9

4,5

Byggindustri

18 954

125 978

8,6

8,9

Handel

25 391

148 219

11,6

10,5

Hotell och restaurang

6 308

38 519

2,9

2,7

Transport och kommunikation

6 156

36 714

2,8

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

66 020

418 123

30,0

29,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

16 831

108 295

7,7

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

35 142

228 807

16,0

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

219 705

1 409 424

100

100

Näringsgren okänd

911

6 191

 

 

Totalt

220 616

1 415 615

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta