Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1998-2020

År Västra Götalands län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1998 46 246 282 002 16,4
1999 46 781 287 239 16,3
2000 47 351 291 803 16,2
2001 47 631 293 995 16,2
2002 46 986 290 477 16,2
2003 47 343 290 879 16,3
2004 47 751 293 235 16,3
2005 48 566 297 594 16,3
2006 50 452 310 448 16,3
2007 52 144 320 621 16,3
2008 53 305 329 117 16,2
2009 53 606 331 387 16,2
2010 54 567 340 097 16,0
2011 57 074 355 356 16,1
2012 59 202 369 398 16,0
2013 60 287 376 892 16,0
2014 61 389 384 420 16,0
2015 62 471 392 114 15,9
2016 62 788 395 331 15,9
2017 64 683 406 898 15,9
2018 66 492 419 132 15,9
2019 67 966 427 133 15,9
2020 62 221 389 659 16,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta