Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Geografi // Större tätorter

Större tätorter

Senast uppdaterad 2021-11-24
Förklaring
Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Avgränsningen sker med GIS-teknik där registerdata med uppgifter om befolkning kopplat till koordinatsatt information om enskilda fastigheter utnyttjas samt kompletterande registerinformation om byggnader. Till viss del utnyttjas även kartor och flygfoton.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängden i större tätorter 1980-2020

             

Tätort

Kommun

1980

1990

2000

2010

2020

Brissund och Själsö

Gotland

 

 

 

 

416

Burgsvik

Gotland

362

399

335

338

344

Fårösund

Gotland

1 007

925

816

816

815

Havdhem

Gotland

409

426

343

298

255

Hemse

Gotland

1 482

1 950

1 766

1 715

1 766

Klintehamn

Gotland

1 466

1 533

1 431

1 363

1 541

Lärbro

Gotland

554

522

512

484

468

Norra Visby*

Gotland

 

 

 

471

670

Romakloster

Gotland

1 153

1 100

877

913

1 374

Slite

Gotland

1 722

1 677

1 617

1 483

1 481

Stånga

Gotland

360

348

334

317

332

Tingstäde

Gotland

249

285

277

265

236

Tofta

Gotland

 

 

 

 

832

Vibble

Gotland

982

1 133

1 057

1 286

1 810

Visby

Gotland

19 835

20 986

22 017

22 607

24 951

Väskinde

Gotland

 

 

280

337

347

Västerhejde

Gotland

 

 

296

313

546

Källa: Statistiska centralbyrån

 

*) Norra Visby ingick i Visby

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta