Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2021/22, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 4
Uppsala län 7
Södermanlands län 6
Östergötlands län 5
Jönköpings län 1
Kronobergs län 2
Kalmar län 2
Gotlands län 5
Blekinge län 2
Skåne län 9
Hallands län 4
Västra Götalands län 8
Värmlands län 4
Örebro län 10
Västmanlands län 7
Dalarnas län 5
Gävleborgs län 3
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 2
Norrbottens län 3
Riket 6
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Gotlands län Riket
2002/2003 8 7
2003/2004 8 7
2004/2005 7 7
2005/2006 6 6
2006/2007 6 6
2007/2008 6 6
2008/2009 3 3
2009/2010 4 4
2010/2011 4 4
2011/2012 2 4
2012/2013 5 5
2013/2014 5 5
2014/2015 5 5
2015/2016 5 5
2016/2017 7 6
2017/2018 6 6
2018/2019 4 5
2019/2020 6 7
2020/2021 6 8
2021/2022 5 6
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2002/2003=100

År Gotlands län Riket
2002/2003 100 100
2003/2004 100 100
2004/2005 88 100
2005/2006 75 84
2006/2007 75 86
2007/2008 75 86
2008/2009 38 43
2009/2010 50 57
2010/2011 50 57
2011/2012 25 57
2012/2013 63 71
2013/2014 63 71
2014/2015 63 71
2015/2016 63 71
2016/2017 88 86
2017/2018 75 86
2018/2019 50 71
2019/2020 75 100
2020/2021 75 114
2021/2022 63 86
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta