Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2021/22, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 68
Uppsala län 87
Södermanlands län 76
Östergötlands län 88
Jönköpings län 51
Kronobergs län 50
Kalmar län 75
Gotlands län 74
Blekinge län 75
Skåne län 119
Hallands län 92
Västra Götalands län 74
Värmlands län 49
Örebro län 86
Västmanlands län 75
Dalarnas län 43
Gävleborgs län 36
Västernorrlands län 24
Jämtlands län 23
Västerbottens län 42
Norrbottens län 35
Riket 78
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Gotlands län Riket
2002/2003 67 77
2003/2004 64 75
2004/2005 62 68
2005/2006 66 69
2006/2007 65 71
2007/2008 64 75
2008/2009 39 57
2009/2010 60 69
2010/2011 66 69
2011/2012 41 60
2012/2013 72 66
2013/2014 77 74
2014/2015 71 79
2015/2016 76 78
2016/2017 84 83
2017/2018 70 77
2018/2019 58 76
2019/2020 82 90
2020/2021 77 82
2021/2022 74 78
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2002/2003=100

År Gotlands län Riket
2002/2003 100 100
2003/2004 96 97
2004/2005 93 88
2005/2006 99 90
2006/2007 97 92
2007/2008 96 97
2008/2009 58 74
2009/2010 90 90
2010/2011 99 90
2011/2012 61 78
2012/2013 107 86
2013/2014 115 96
2014/2015 106 103
2015/2016 113 101
2016/2017 125 108
2017/2018 104 100
2018/2019 87 99
2019/2020 122 117
2020/2021 115 106
2021/2022 110 101

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta