Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2021/22, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 6
Uppsala län 9
Södermanlands län 4
Östergötlands län 7
Jönköpings län 5
Kronobergs län 6
Kalmar län 4
Gotlands län 14
Blekinge län 10
Skåne län 25
Hallands län 12
Västra Götalands län 12
Värmlands län 11
Örebro län 14
Västmanlands län 9
Dalarnas län 15
Gävleborgs län 6
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 2
Västerbottens län 5
Norrbottens län 8
Riket 12
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Gotlands län Riket
2002/2003 22 16
2003/2004 21 16
2004/2005 18 14
2005/2006 17 13
2006/2007 18 13
2007/2008 17 14
2008/2009 7 7
2009/2010 12 9
2010/2011 13 9
2011/2012 6 9
2012/2013 14 11
2013/2014 13 11
2014/2015 15 11
2015/2016 15 11
2016/2017 17 11
2017/2018 14 12
2018/2019 10 11
2019/2020 15 13
2020/2021 16 14
2021/2022 14 12
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 2002/2003=100

År Gotlands län Riket
2002/2003 100 100
2003/2004 95 100
2004/2005 82 88
2005/2006 77 81
2006/2007 82 81
2007/2008 77 88
2008/2009 32 44
2009/2010 55 56
2010/2011 59 56
2011/2012 27 56
2012/2013 64 69
2013/2014 59 69
2014/2015 68 69
2015/2016 68 69
2016/2017 77 69
2017/2018 64 75
2018/2019 45 69
2019/2020 68 81
2020/2021 73 88
2021/2022 64 75

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta