Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Energi // Elförbrukning per län

Elförbrukning per län

Senast uppdaterad 2020-11-27
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning 2019, GWh

Region GWh
Stockholms län 19 083
Uppsala län 2 932
Södermanlands län 3 289
Östergötlands län 6 327
Jönköpings län 4 419
Kronobergs län 2 660
Kalmar län 3 272
Gotlands län 1 002
Blekinge län 1 812
Skåne län 12 600
Hallands län 4 045
Västra Götalands län 18 408
Värmlands län 5 175
Örebro län 4 167
Västmanlands län 2 834
Dalarnas län 6 927
Gävleborgs län 5 240
Västernorrlands län 8 784
Jämtlands län 1 781
Västerbottens län 4 317
Norrbottens län 8 297
Riket 127 372
Elförbrukning 2008-2019, GWh

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 20 363 19 295 20 514 20 607 21 092 20 459 19 833 20 555 20 824 20 342 20 405 19 083
Uppsala län 2 584 2 928 2 936 2 858 2 976 2 713 2 702 2 931 3 012 3 072 2 930 2 932
Södermanlands län 3 701 3 225 3 607 3 314 3 185 3 034 2 916 3 324 3 174 3 198 3 244 3 289
Östergötlands län 6 528 6 481 7 104 6 450 6 435 6 351 6 070 6 118 6 372 6 452 6 440 6 327
Jönköpings län 4 336 4 265 4 522 4 247 4 236 4 253 4 096 4 161 4 437 4 490 4 512 4 419
Kronobergs län 2 004 1 957 3 229 3 093 2 987 3 056 2 918 2 940 2 934 2 508 2 740 2 660
Kalmar län 3 376 3 373 2 772 2 692 2 709 2 741 2 666 2 622 2 784 3 341 3 332 3 272
Gotlands län 861 863 886 850 873 887 912 886 928 1 023 935 1 002
Blekinge län 2 308 2 257 1 994 1 623 1 908 1 872 1 728 1 726 1 805 1 822 1 829 1 812
Skåne län 13 524 12 725 13 750 12 872 12 946 13 118 12 520 12 488 12 946 12 866 12 902 12 600
Hallands län 5 043 5 186 5 102 4 829 4 884 4 411 4 224 4 165 4 393 4 475 4 332 4 045
Västra Götalands län 19 646 18 517 19 435 18 939 18 701 18 487 17 994 18 737 19 005 19 227 18 910 18 408
Värmlands län 5 574 6 094 5 536 5 159 5 222 4 805 4 969 5 069 5 111 5 252 5 308 5 175
Örebro län 4 268 5 069 4 117 3 992 4 068 3 997 3 922 3 888 4 102 4 122 4 259 4 167
Västmanlands län 3 217 2 910 3 028 2 902 2 880 2 819 2 768 2 748 2 787 2 755 2 864 2 834
Dalarnas län 8 117 6 506 8 053 7 752 7 511 7 539 6 756 6 733 7 044 6 906 6 726 6 927
Gävleborgs län 4 996 4 837 5 482 5 524 5 751 5 061 5 153 5 103 5 155 5 288 5 323 5 240
Västernorrlands län 9 942 9 168 9 556 9 914 10 137 10 149 9 520 9 112 9 311 9 362 9 310 8 784
Jämtlands län 1 809 1 904 1 923 1 661 1 755 1 720 1 613 1 667 1 767 1 793 1 755 1 781
Västerbottens län 4 417 4 202 4 339 4 189 4 304 4 141 4 118 4 125 4 201 4 271 4 366 4 317
Norrbottens län 6 931 6 543 7 294 7 111 7 345 7 577 7 643 7 700 8 003 7 896 8 150 8 297
Riket 133 544 128 303 135 178 130 579 131 904 129 192 125 041 126 797 130 095 130 095 130 572 127 372
Elförbrukningens utveckling 2008-2019. Index år 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 95 101 101 104 100 97 101 102 100 100 94
Uppsala län 101 113 114 111 115 105 105 113 117 119 113 113
Södermanlands län 102 87 97 90 86 82 79 90 86 86 88 89
Östergötlands län 103 99 109 99 99 97 93 94 98 99 99 97
Jönköpings län 104 98 104 98 98 98 94 96 102 104 104 102
Kronobergs län 105 98 161 154 149 152 146 147 146 125 137 133
Kalmar län 106 100 82 80 80 81 79 78 82 99 99 97
Gotlands län 107 100 103 99 101 103 106 103 108 119 109 116
Blekinge län 108 98 86 70 83 81 75 75 78 79 79 79
Skåne län 109 94 102 95 96 97 93 92 96 95 95 93
Hallands län 110 103 101 96 97 87 84 83 87 89 86 80
Västra Götalands län* 111 94 99 96 95 94 92 95 97 98 96 94
Värmlands län 112 109 99 93 94 86 89 91 92 94 95 93
Örebro län 113 119 96 94 95 94 92 91 96 97 100 98
Västmanlands län 114 90 94 90 90 88 86 85 87 86 89 88
Dalarnas län 115 80 99 96 93 93 83 83 87 85 83 85
Gävleborgs län 116 97 110 111 115 101 103 102 103 106 107 105
Västernorrlands län 117 92 96 100 102 102 96 92 94 94 94 88
Jämtlands län 118 105 106 92 97 95 89 92 98 99 97 98
Västerbottens län 119 95 98 95 97 94 93 93 95 97 99 98
Norrbottens län 120 94 105 103 106 109 110 111 115 114 118 120
Riket 121 96 101 98 99 97 94 95 97 97 98 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta