Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2020-11-11
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2019. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 4 873 2 959 30 1 534 2 395 11 791
Uppsala län 533 1 417 87 29 420 2 486
Södermanlands län 902 439 0 230 0 1 572
Östergötlands län 2 237 614 0 168 0 3 018
Jönköpings län 1 139 462 0 272 16 1 888
Kronobergs län 717 363 0 90 0 1 170
Kalmar län 714 430 0 167 0 1 312
Gotlands län 0 144 0 39 28 212
Blekinge län 197 190 0 78 0 465
Skåne län 2 730 1 716 0 482 692 5 621
Hallands län 265 558 0 102 2 927
Västra Götalands län 3 940 1 738 5 781 605 7 068
Värmlands län 372 731 0 238 0 1 341
Örebro län 1 161 316 3 252 51 1 783
Västmanlands län 1 266 597 1 269 23 2 156
Dalarnas län 505 768 4 148 3 1 427
Gävleborgs län 1 185 561 0 338 0 2 084
Västernorrlands län 804 430 45 191 0 1 470
Jämtlands län 392 240 1 154 0 788
Västerbottens län 1 120 570 6 260 60 2 016
Norrbottens län 1 445 622 16 95 0 2 178
Riket 26 497 15 867 199 5 917 4 294 52 774

Fjärrvärme 2000-2019. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

             

Hallands län

         

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

2

211

0

23

22

257

2001

2

289

22

11

9

333

2002

2

253

16

32

6

310

2003

2

203

4

14

0

223

2004

2

201

1

19

0

223

2005

1

222

5

21

5

255

2006

25

264

1

40

14

344

2007

246

415

0

53

4

718

2008

238

500

0

62

1

802

2009

289

334

0

70

8

701

2010

289

338

0

87

0

713

2011

178

329

0

69

1

577

2012

293

413

0

132

2

841

2013

260

463

0

77

2

802

2014

322

516

0

35

0

873

2015

293

489

0

143

0

925

2016

298

515

0

168

0

981

2017

318

524

0

111

0

953

2018

266

562

0

102

2

932

2019

265

558

0

102

2

927

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

12 811

17 086

1 661

2 037

7 575

41 170

2001

13 778

20 401

1 666

2 245

7 596

45 685

2002

15 093

19 886

1 292

2 563

7 690

46 524

2003

16 953

19 319

478

2 747

6 624

46 121

2004

17 948

18 480

357

2 697

6 676

46 158

2005

18 222

18 828

485

2 892

6 194

46 621

2006

20 360

19 263

314

3 055

5 839

48 830

2007

20 204

18 876

317

3 288

5 789

48 473

2008

20 791

18 195

187

3 398

5 698

48 269

2009

24 382

20 584

221

3 859

5 238

54 283

2010

27 314

24 728

140

4 629

5 456

62 266

2011

25 566

17 694

98

4 367

5 057

52 781

2012

25 057

19 510

225

5 236

5 793

55 821

2013

24 103

19 290

231

5 166

4 461

53 251

2014

22 148

18 429

250

5 146

5 029

51 003

2015

23 408

17 974

196

5 559

4 925

52 062

2016

25 570

18 605

239

5 683

4 491

54 588

2017

25 930

16 915

218

6 110

4 346

53 519

2018

25 427

17 947

192

5 752

4 355

53 673

2019

26 497

15 867

199

5 917

4 294

52 774

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Fjärrvärme 2000-2019. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2000=100

             

Hallands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

100

100

 

100

100

100

2001

104

137

100

50

39

129

2002

103

120

73

142

29

120

2003

116

96

18

64

0

87

2004

104

95

6

85

0

87

2005

67

105

23

95

21

99

2006

1 476

125

3

178

63

134

2007

14 243

196

0

236

19

279

2008

13 779

237

0

278

5

312

2009

16 724

158

0

313

39

273

2010

16 734

160

0

387

0

277

2011

10 307

156

0

307

5

224

2012

16 986

195

0

588

10

327

2013

15 062

219

0

342

9

312

2014

18 645

244

0

155

0

339

2015

16 966

231

0

635

0

360

2016

17 255

244

0

746

0

381

2017

18 413

248

0

493

0

371

2018

15 414

266

0

452

8

362

2019

15 345

264

0

453

9

360

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

100

100

100

100

100

100

2001

108

119

100

110

100

111

2002

118

116

78

126

102

113

2003

132

113

29

135

87

112

2004

140

108

21

132

88

112

2005

142

110

29

142

82

113

2006

159

113

19

150

77

119

2007

158

110

19

161

76

118

2008

162

106

11

167

75

117

2009

190

120

13

189

69

132

2010

213

145

8

227

72

151

2011

200

104

6

214

67

128

2012

196

114

14

257

76

136

2013

188

113

14

254

59

129

2014

173

108

15

253

66

124

2015

183

105

12

273

65

126

2016

200

109

14

279

59

133

2017

202

99

13

300

57

130

2018

198

105

12

282

57

130

2019

207

93

12

290

57

128

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta