Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Energi // Vindkraft

Vindkraft

Senast uppdaterad 2021-04-21
Förklaring

Statistiken bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantier.

PDF
Diagram nuläge
Vindkraftproduktion 2020

Region Antal verk Installerad effekt MW Elproduktion, GWh Elproduktion per verk, GWh
Stockholms län 26 61 182 7,0
Uppsala län 13 12 33 2,5
Södermanlands län 7 6 15 2,1
Östergötlands län 140 169 448 3,2
Jönköpings län 148 351 1 087 7,3
Kronobergs län 7 8 19 2,7
Kalmar län 209 404 1 128 5,4
Gotlands län 128 178 521 4,1
Blekinge län 52 71 168 3,2
Skåne län 481 745 1 723 3,6
Hallands län 261 499 1 311 5,0
Västra Götalands län 605 995 2 700 4,5
Värmlands län 109 371 793 7,3
Örebro län 93 243 699 7,5
Västmanlands län 3 0 0 0,0
Dalarnas län 185 471 1 454 7,9
Gävleborgs län 294 963 2 714 9,2
Västernorrlands län 406 1 319 3 783 9,3
Jämtlands län 380 1 044 2 904 7,6
Västerbottens län 368 893 2 517 6,8
Norrbottens län 418 1 281 3 326 8,0
Riket 4 333 10 084 27 525 6,4
Vindkraft. Elproduktion per verk GWh, 2010-2020.

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 0,2 0,5 0,5 1,1 2,3 7,2 6,2 6,3 5,7 6,3 7,0
Uppsala län 2,3 2,5 2,2 2,5 2,2 2,7 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5
Södermanlands län 0,7 0,6 1,1 1,1 1,6 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 2,1
Östergötlands län 1,3 2,3 2,5 2,4 2,6 3,3 2,8 3,1 2,6 3,0 3,2
Jönköpings län 2,0 4,1 2,7 4,7 5,6 6,7 5,5 6,4 5,6 6,2 7,3
Kronobergs län 1,0 1,0 1,0 1,6 1,8 2,9 2,3 2,4 2,1 2,4 2,7
Kalmar län 2,1 2,5 2,9 3,5 4,0 4,8 5,1 5,2 4,4 5,1 5,4
Gotlands län 1,5 1,8 2,4 2,2 3,1 3,7 3,3 3,6 2,9 3,7 4,1
Blekinge län 1,9 2,5 2,3 2,8 2,9 3,5 3,0 3,3 2,7 3,1 3,2
Skåne län 2,6 3,1 3,1 2,9 3,3 3,8 3,3 3,9 3,3 3,7 3,6
Hallands län 1,6 2,6 2,6 3,0 3,7 4,7 4,0 5,1 4,4 4,7 5,0
Västra Götalands län 1,6 2,7 2,9 3,0 3,1 4,1 3,5 3,7 3,5 4,0 4,5
Värmlands län 4,4 5,4 4,2 4,2 2,8 7,5 6,5 7,7 6,9 7,6 7,3
Örebro län 0,8 1,3 2,4 2,6 2,7 4,5 4,0 4,1 3,4 4,6 7,5
Västmanlands län 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dalarnas län 4,3 5,6 5,3 6,0 4,7 7,2 6,4 6,3 5,0 5,9 7,9
Gävleborgs län 2,1 3,5 2,1 7,1 6,2 8,4 6,3 8,0 6,8 7,5 9,2
Västernorrlands län 1,9 2,4 1,5 4,3 4,6 5,3 6,7 7,6 7,4 6,4 9,3
Jämtlands län 2,7 4,8 4,5 5,0 4,1 7,3 5,9 6,6 6,4 4,8 7,6
Västerbottens län 2,9 3,8 3,5 5,6 4,8 6,1 5,5 5,9 5,9 5,7 6,8
Norrbottens län 2,8 4,3 2,9 5,0 3,8 6,0 4,9 5,9 3,9 5,3 8,0
Riket 2,1 3,0 3,0 3,7 3,8 5,2 4,6 5,2 4,7 5,0 6,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta