Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2008-06-04
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Länets största ö är Balgö. Andra större öar är Vendelsö, Nidingen och Malön.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Falkenberg

107

230

94

18

-

-

-

-

449

Halmstad

96

156

32

7

1

-

-

-

292

Hylte

121

296

137

38

1

-

-

-

593

Kungsbacka

195

379

171

86

12

1

-

-

844

Laholm

110

256

72

12

1

-

-

-

451

Varberg

137

246

90

36

9

2

-

-

520

Hallands län

765

1 562

595

197

24

3

-

-

3 146

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta