Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Geografi // Städer

Städer

Senast uppdaterad 2021-11-25
Förklaring
I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet. Befolkningen, som förut redovisades på städer och landsbygd, redovisas numera på tätorter och glesbygd. Den historiska statistiken i tabellen är hämtad från SCB:s publikation Historisk statistik för Sverige, del 1. Städer har upphört som administrativt område och ingår numera i respektive kommun. Befolkningen redovisas både per kommun och per tätort. Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.
PDF
Diagram nuläge

Städernas folkmängd 1800-2020

               

Stad/tätort

Staden grundad

1800

1900

1950

2000*

2010*

2020*

Falkenberg

okänt

668

2 537

8 446

18 581

20 035

28 747

Halmstad

1200-talet

1 317

15 362

35 219

53 487

58 577

71 422

Kungsbacka

okänt

342

961

2 991

17 133

19 057

24 071

Laholm

okänt

817

1 841

3 053

5 644

6 150

6 922

Varberg

okänt

1 402

6 019

12 550

25 067

27 602

36 327

Källa: Statistiska centralbyrån

*) Folkmängden avser tätorten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta