Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Population // Population changes last 25 yea…

Population changes last 25 years

Last update 2021-02-23
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge

Population changes during 25 years, 1995-2020

         

Municipality/ Region

Number, 31 December

Change 1995-2020

1995

2020

Number

%

Falkenberg

38 950

46 051

7 101

18,2

Halmstad

83 488

103 754

20 266

24,3

Hylte

10 963

10 649

-314

-2,9

Kungsbacka

60 915

84 930

24 015

39,4

Laholm

23 120

25 967

2 847

12,3

Varberg

51 902

65 397

13 495

26,0

Halland County

269 338

336 748

67 410

25,0

Sweden

8 837 496

10 379 295

1 541 799

17,4

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta