Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Population // Population

Population

Last update 2021-02-23
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge

Population 2020-12-31 by gender and age

             

Age

Halland County

Sweden

Number

Per cent

Per cent

Women

Men

Women

Men

Women

Men

0-4

9 214

9 798

2,7

2,9

2,8

2,9

5-9

10 000

10 547

3,0

3,1

2,9

3,1

10-14

10 363

10 986

3,1

3,3

2,9

3,1

15-19

9 490

10 309

2,8

3,1

2,7

2,9

20-24

7 810

9 406

2,3

2,8

2,6

3,0

25-29

9 435

10 215

2,8

3,0

3,4

3,6

30-34

10 277

10 610

3,1

3,2

3,5

3,7

35-39

9 601

9 909

2,9

2,9

3,1

3,3

40-44

9 827

9 891

2,9

2,9

3,0

3,1

45-49

10 871

10 953

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

11 187

11 224

3,3

3,3

3,2

3,3

55-59

10 660

10 692

3,2

3,2

3,1

3,1

60-64

9 801

9 555

2,9

2,8

2,7

2,8

65-69

9 360

9 218

2,8

2,7

2,6

2,6

70-74

9 993

9 467

3,0

2,8

2,7

2,6

75-79

8 361

7 903

2,5

2,3

2,3

2,1

80-84

5 485

4 719

1,6

1,4

1,5

1,2

85-89

3 560

2 357

1,1

0,7

1,0

0,6

90-94

1 905

919

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

566

204

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

79

21

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

167 845

168 903

49,8

50,2

49,7

50,3

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta