Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Population // Proportion 65 years and older …

Proportion 65 years and older in population

Last update 2021-02-23
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge
Proportion 65 years and older in population in 2020

Municipality/ Region Proportion 65 years and older
Falkenberg 24,2
Halmstad 20,6
Hylte 22,6
Kungsbacka 19,9
Laholm 25,5
Varberg 23,8
Halland County 22,0
Sweden 20,1
Proportion 65 years and older in population in 2009-2020

Municipality/ Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 21,3 21,7 22,0 22,6 22,9 23,3 23,5 23,6 23,9 24,0 24,1 24,2
Halmstad 19,1 19,3 19,7 20,0 20,3 20,4 20,5 20,5 20,5 20,5 20,6 20,6
Hylte 20,4 21,0 21,4 21,8 22,1 21,9 21,7 21,0 21,4 21,7 22,1 22,6
Kungsbacka 16,8 17,4 17,9 18,3 18,9 19,1 19,4 19,5 19,5 19,6 19,8 19,9
Laholm 21,2 21,8 22,6 23,2 23,7 24,1 24,3 24,4 24,5 24,9 25,0 25,5
Varberg 19,7 20,2 20,8 21,3 21,9 22,3 22,7 22,9 23,1 23,3 23,5 23,8
Halland County 19,1 19,6 20,1 20,5 20,9 21,2 21,4 21,5 21,5 21,7 21,8 22,0
Sweden 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1
Proportion 65 years and older in population in 2009-2020. Index year 2009=100

Municipality/ Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 102 104 106 108 109 110 111 112 113 113 114
Halmstad 100 101 104 105 106 107 108 107 108 108 108 108
Hylte 100 103 105 107 109 108 107 103 105 106 109 111
Kungsbacka 100 103 106 109 112 114 115 116 116 117 117 119
Laholm 100 103 107 109 112 113 114 115 115 117 118 120
Varberg 100 103 105 108 111 113 115 116 117 118 119 121
Halland County 100 102 105 107 109 111 112 112 113 113 114 115
Sweden 100 102 104 106 107 107 109 109 110 110 110 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta