Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Population // Proportion children aged 0-15 …

Proportion children aged 0-15 in population

Last update 2021-02-23
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge
Proportion children aged 0-15 in population in 2020

Municipality/ Region Proportion children aged 0-15
Falkenberg 18,4
Halmstad 18,7
Hylte 20,4
Kungsbacka 21,2
Laholm 18,3
Varberg 18,6
Halland County 19,3
Sweden 18,8
Proportion children aged 0-15 in population in 2009-2020

Municipality/ Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 16,5 17,7 17,6 17,4 17,5 17,5 17,7 17,9 18,1 18,3 18,3 18,4
Halmstad 15,9 17,1 17,0 17,2 17,4 17,4 18,0 18,2 18,5 18,6 18,7 18,7
Hylte 16,9 17,9 17,5 17,8 18,0 18,0 19,7 21,0 20,7 20,7 20,5 20,4
Kungsbacka 20,3 21,6 21,6 21,7 21,6 21,6 21,7 21,7 21,7 21,6 21,4 21,2
Laholm 15,8 17,0 16,8 16,8 17,0 17,0 17,7 18,0 18,3 18,4 18,4 18,3
Varberg 16,7 17,9 18,0 17,9 18,0 18,0 18,2 18,4 18,6 18,6 18,6 18,6
Halland County 17,2 18,5 18,4 18,5 18,6 18,6 19,0 19,2 19,3 19,4 19,4 19,3
Sweden 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8
Proportion children aged 0-15 in population in 2009-2020. Index year 2009=100

Municipality/ Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 107 107 106 106 106 107 109 110 111 111 112
Halmstad 100 108 107 108 109 109 113 115 116 117 118 118
Hylte 100 106 104 105 106 106 117 124 123 122 121 121
Kungsbacka 100 107 106 107 107 107 107 107 107 106 106 105
Laholm 100 107 106 106 107 107 112 114 115 116 117 115
Varberg 100 107 108 107 108 108 109 110 111 111 111 111
Halland County 100 107 107 107 108 108 110 111 112 112 112 112
Sweden 100 107 107 108 109 110 111 113 113 114 114 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta