Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, busi…

Municipality gross costs, business activities

Last update 2021-09-02
Explanation

Business operations run in administrative form are presented here. The broadest operations are energy, water and waste disposal. Other examples are public transport, housing and port operations.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2020. Business activities.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Falkenberg 1 515
Halmstad 1 985
Hylte 5 780
Kungsbacka 3 503
Laholm 4 336
Varberg 536
Halland County 2 943
Sweden 3 103
Municipality gross expences in 2010-2020, SEK per inhabitant. Business activities.

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 949 1 426 670 719 742 1 043 956 1 120 737 1 202 1 515
Halmstad 2 227 3 056 2 514 2 508 2 258 1 986 1 897 1 842 2 543 2 235 1 985
Hylte 3 593 3 642 3 540 4 268 4 007 4 835 4 146 4 789 4 197 4 753 5 780
Kungsbacka 3 060 3 004 2 539 2 615 2 686 3 780 3 485 3 000 3 020 4 408 3 503
Laholm 3 494 3 496 3 251 3 312 3 587 3 328 3 321 3 080 3 495 3 854 4 336
Varberg 1 130 2 114 1 374 603 571 653 746 1 837 633 676 536
Halland County 2 409 2 790 2 315 2 338 2 309 2 604 2 425 2 611 2 438 2 855 2 943
Sweden 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 103
Municipality gross expences in 2010-2020. Business activities. Index year 2010=100

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 150 71 76 78 110 101 118 78 127 160
Halmstad 100 137 113 113 101 89 85 83 114 100 89
Hylte 100 101 99 119 112 135 115 133 117 132 161
Kungsbacka 100 98 83 85 88 124 114 98 99 144 114
Laholm 100 100 93 95 103 95 95 88 100 110 124
Varberg 100 187 122 53 51 58 66 163 56 60 47
Halland County 100 116 96 97 96 108 101 108 101 118 122
Sweden 100 98 90 92 91 91 93 92 93 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta