Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, indi…

Municipality gross costs, individual and family

Last update 2021-09-02
Explanation

Costs for social assistance, institutional and foster home care, family law, day care and treatment.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2020. Individual and family assistance.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Falkenberg 4 590
Halmstad 3 609
Hylte 5 315
Kungsbacka 2 966
Laholm 3 717
Varberg 3 029
Halland County 3 871
Sweden 4 682
Municipality gross expences in 2010-2020, SEK per inhabitant. Individual and family assistance

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 3 475 3 366 2 969 3 175 3 180 3 369 3 650 4 045 4 071 4 258 4 590
Halmstad 2 678 2 879 2 984 3 105 2 974 2 934 2 996 3 146 3 362 3 391 3 609
Hylte 2 677 2 653 2 747 2 846 2 927 3 251 3 387 3 495 4 668 5 406 5 315
Kungsbacka 2 271 2 314 2 365 2 292 2 450 2 358 2 491 2 780 3 032 2 720 2 966
Laholm 2 590 2 741 3 025 3 166 3 289 3 337 3 305 3 160 3 632 3 339 3 717
Varberg 2 451 2 498 2 478 2 682 2 456 2 552 2 535 2 459 2 735 3 159 3 029
Halland County 2 690 2 742 2 761 2 878 2 879 2 967 3 061 3 181 3 584 3 712 3 871
Sweden 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682
Municipality gross expences in 2010-2020. Individual and family assistance. Index year 2010=100

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 97 85 91 92 97 105 116 117 123 132
Halmstad 100 108 111 116 111 110 112 117 126 127 135
Hylte 100 99 103 106 109 121 127 131 174 202 199
Kungsbacka 100 102 104 101 108 104 110 122 134 120 131
Laholm 100 106 117 122 127 129 128 122 140 129 144
Varberg 100 102 101 109 100 104 103 100 112 129 124
Halland County 100 102 103 107 107 110 114 118 133 138 144
Sweden 100 104 110 114 118 123 128 135 143 151 156

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta