Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Services // Number of physicians per 1000 …

Number of physicians per 1000 inhabitants

Last update 2021-04-19
Explanation

The Swedish Association of Local Authorities and Regions in co-operation with Statistics Sweden annually collects data about county council employees. The data are based mainly on the county councils' staff registers.
The number of employees on an annual basis within a category is obtained by adding the employees' level of employment (hours) and dividing them by the set normal number of working hours per year.

PDF
Diagram nuläge

Physicians in governmental employment in 2020, by County Council

 

 

 

 

 

County council

Number employees

Number of person-years

Population 2019

Physicians in person-years per 1000 inh.

Stockholm

6 291

5 632

2 391 990

2,4

Uppsala

1 708

1 545

388 394

4,0

Södermanland

938

860

299 401

2,9

Östergötland

2 031

1 857

467 158

4,0

Jönköping

1 263

1 169

365 010

3,2

Kronoberg

624

579

202 263

2,9

Kalmar

876

798

246 010

3,2

Gotland

244

246

60 124

4,1

Blekinge

534

504

159 056

3,2

Skåne

4 868

4 476

1 389 336

3,2

Halland

981

872

336 748

2,6

Västra Götaland

6 041

5 515

1 734 443

3,2

Värmland

882

814

282 885

2,9

Örebro

1 215

1 115

305 643

3,6

Västmanland

766

692

277 141

2,5

Dalarna

960

859

287 676

3,0

Gävleborg

936

868

287 502

3,0

Västernorrland

786

728

244 554

3,0

Jämtland

548

481

131 155

3,7

Västerbotten

1 394

1 273

273 192

4,7

Norrbotten

773

695

249 614

2,8

All county councils

34 659

31 577

10 379 295

3,0

Source: The Swedish Association of Local Authorities and Regions

Physicians in governmental employment in 2010-2020, by county council

                       

County council

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stockholm

5 338

5 472

5 588

5 627

5 774

5 856

5 772

5 799

5 805

5 891

6 291

Uppsala

1 340

1 421

1 452

1 470

1 509

1 545

1 584

1 621

1 666

1 687

1 708

Södermanland

711

722

701

734

753

765

797

833

852

885

938

Östergötland

1 470

1 487

1 539

1 593

1 660

1 756

1 815

1 885

1 944

1 968

2 031

Jönköping

941

964

1 005

1 039

1 081

1 115

1 108

1 154

1 162

1 196

1 263

Kronoberg

500

511

536

527

542

532

556

586

606

622

624

Kalmar

697

695

709

729

734

766

780

775

813

828

876

Gotland

172

168

173

196

197

209

213

205

220

232

244

Blekinge

444

442

456

475

483

501

503

510

520

535

534

Skåne

3 956

3 960

3 963

3 978

4 034

4 219

4 357

4 483

4 616

4 723

4 868

Halland

749

788

814

855

882

879

897

952

962

960

981

Västra Götaland

4 867

4 975

5 107

5 201

5 325

5 410

5 528

5 723

5 858

5 941

6 041

Värmland

746

772

783

792

781

796

817

821

836

864

882

Örebro

1 003

1 000

992

1 014

1 042

1 076

1 123

1 143

1 142

1 177

1 215

Västmanland

621

607

635

675

691

706

714

735

739

758

766

Dalarna

846

840

835

863

874

885

895

908

915

934

960

Gävleborg

716

731

763

787

806

820

847

842

853

915

936

Västernorrland

674

665

690

672

692

706

718

695

690

735

786

Jämtland

442

436

433

440

443

450

476

501

499

525

548

Västerbotten

1 152

1 156

1 175

1 205

1 231

1 235

1 228

1 296

1 379

1 403

1 394

Norrbotten

673

649

687

713

710

727

744

737

741

756

773

All county councils

28 058

28 461

29 036

29 585

30 244

30 954

31 472

32 204

32 818

33 535

34 659

                       

Physicians in person-years per 1000 inhabitants

                       

County council

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stockholm

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

Uppsala

3,6

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,0

4,0

Södermanland

2,4

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

Östergötland

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

3,9

4,0

Jönköping

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

3,0

3,2

Kronoberg

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

Kalmar

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

3,0

3,1

3,2

Gotland

2,4

2,4

2,7

3,4

3,1

3,2

3,2

3,2

3,5

3,9

4,1

Blekinge

2,7

2,8

2,8

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

Skåne

2,9

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

Halland

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5

2,6

Västra Götaland

2,7

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

Värmland

2,4

2,4

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

Örebro

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

3,6

3,6

Västmanland

2,2

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

Dalarna

2,8

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

Gävleborg

2,3

2,5

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,7

2,9

3,0

Västernorrland

2,5

2,5

2,6

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,8

3,0

Jämtland

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,4

3,3

3,6

3,7

Västerbotten

4,0

4,0

4,1

4,2

4,2

4,3

4,2

4,4

4,7

4,8

4,7

Norrbotten

2,4

2,3

2,5

2,6

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,8

All county councils

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

Source: The Swedish Association of Local Authorities and Regions

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta