Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2020 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Falkenberg 16
Halmstad 20
Hylte 11
Kungsbacka 16
Laholm 13
Varberg 15
Hallands län 17
Riket 11
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 32 30 30 31 30 29 24 23 22 30 18 16 16
Halmstad 27 30 28 27 28 28 24 26 21 19 19 20 20
Hylte 18 19 19 17 16 17 2 2 2 10 10 9 11
Kungsbacka 25 26 26 26 26 24 15 18 18 18 17 16 16
Laholm 22 22 20 20 19 19 10 16 15 14 14 13 13
Varberg 19 22 19 19 22 21 18 18 18 17 16 16 15
Hallands län 25 26 25 25 26 25 16 22 19 19 17 17 17
Riket 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12 12 11
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 94 93 98 94 92 76 71 71 94 55 51 49
Halmstad 100 113 104 101 104 104 91 96 79 71 73 74 77
Hylte 100 103 105 93 88 94 12 13 12 56 55 51 58
Kungsbacka 100 103 103 103 105 95 61 71 71 72 68 66 65
Laholm 100 97 90 91 84 84 46 72 66 64 62 59 58
Varberg 100 112 97 101 116 110 93 94 94 86 83 81 79
Hallands län 100 105 100 100 102 99 63 88 75 76 69 67 67
Riket 100 101 97 99 97 95 .. 86 72 69 67 67 61

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta